หมายเลข ID หัวข้อ : 00239416 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/01/2020

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับแอป Music Center เมื่อเล่นเพลงจาก อุปกรณ์ USB

    ถ้าหาก เครื่องเล่นเสียงติดรถยนต์ของท่านเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ USB และเล่นเพลงจากแหล่งจ่ายสัญญาณนั้น การเล่นอาจจะล้มเหลวเมื่อท่านพยายามจะเชื่อมต่อและเล่นเพลงจากแอป Music Center ใน สมาร์ทโฟนผ่านทาง การเชื่อมต่อ Bluetooth

    ถ้าหากเป็นดังกรณีนี้ ให้หยุดเล่นจากแหล่งจ่ายเสียง USB จากนั้นเชื่อมต่อแอป Music Center เข้ากับ เครื่องเสียงติดรถยนต์