หมายเลข ID หัวข้อ : 00066782 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/06/2020พิมพ์

รูปภาพบางภาพที่ไม่ได้ถ่ายโดยกล้องนี้ปรากฎออกมาในระหว่างการเล่นกลับ

รูปภาพบางภาพที่ไม่ได้ถ่ายโดยกล้องนี้ปรากฎออกมาในระหว่างการเล่นกลับ

  ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ต่อไปนี้จะทำการเก็บบันทึกรูปภาพนิ่งต่าง ๆ ให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการตรวจพบ.

  • Auto Object Framing, Auto Portrait

   เมื่อตั้งฟังก์ชั่นนี้ไปที่ Auto, กล้องจะทำการตัดขอบรูปภาพที่ท่านจัดองค์ประกอบไว้อย่างเหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ และจากนั้นจะเก็บบันทึกไว้ให้.
   นี่หมายความว่าจะมีรูปภาพสองรูปได้รับการเก็บบันทึกไว้ในกล้องให้: รูปต้นฉบับ และรูปที่ผ่านการตัดขอบ.
   รูปภาพที่เก็บบันทึกไว้ให้โดยอัตโนมัติจะมีเครื่องหมาย Image หรือ Image ที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ LCD.

   ฟังก์ชั่นต่าง ๆ เหล่านี้จะเปิดทำงานเมื่อกล้องตรวจพบใบหน้า, วัตถุต่าง ๆ สำหรับการถ่ายภาพแบบมาโคร, หรือวัตถุต่าง ๆ ที่ถูกติดตามโดย Lock on AF.

   หมายเหตุ: ในระหว่างที่ใช้ฟังก์ชั่น Auto Port. Framing, กล้องจะตรวจหาแต่ใบหน้าของคนเท่านั้น.

  • 
  • Auto Dual Rec

   เมื่อฟังก์ชั่นนี้ตั้งค่าไว้ที่ On, กล้องจะทำการเก็บบันทึกรูปภาพนิ่งต่าง ๆ ให้โดยอัตโนมัติในระหว่างที่ทำการบันทึกภาพยนตร์.
   ฟังก์ชั่นนี้จะเปิดการทำงานเมื่อมีการตรวจพบว่า มีผู้คนในส่วนองค์ประกอบภาพที่ประทับใจ (impressive compositions).

  หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นที่รองรับได้ต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามกล้องของท่าน.