หมายเลข ID หัวข้อ : 00055236 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

รูปภาพบางครั้งมีการกะพริบ หรือออกมามีสีที่แตกต่างออกไป เมื่อทำการบันทึก

    เมื่อท่านทำการบันทึกรูปภาพในแสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์, หลอดไฟ sodium, หรือหลอดไฟ mercury, อาจเกิดการกะพริบขึ้นมาได้, รูปภาพอาจมีการกะพริบหรือสีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้.

    ในกรณีนี้, สำหรับรุ่นต่าง ๆ ที่สามารถจะเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์ได้, ปัญหาต่าง ๆ นี้อาจสามารถแก้ได้โดยการเปลี่ยนความเร็วชัตเตอร์.

    หมายเหตุ:

    • ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์เพื่อแก้ปรากฎการณ์ภาพกะพริบ ตามพื้นที่ที่ท่านกำลังใช้กล้องนั้นอยู่.
    • ถ้าหากท่านใช้หลอดไฟ LED อื่นที่ไม่ใช่สำหรับการถ่ายภาพยนตร์, จะมีกรณีที่เกิดแถบทางแนวนอนขึ้นในภาพ. เพื่อเป็นการกันปรากฎการณ์นี้ ให้ใช้หลอดไฟ LED เฉพาะสำหรับการถ่ายภาพยนตร์เท่านั้น.