หมายเลข ID หัวข้อ : 00241564 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/02/2020

โฟลเดอร์ DCIM หายไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน

  ทำตามขั้นตอนด้านล่าง เพื่อแก้ปัญหา ถ้าหากโฟลเดอร์ DCIM หายไปเมื่อพยายามจะดูรูปภาพในเครื่อง คอมพิวเตอร์

  1. ตั้ง USB Connection ไปเป็น Mass Storage ดังต่อไปนี้ิ: MENU →  (Setup) → USB ConnectionMass Storage
   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับรุ่นของกล้อง คอนเทนท์ที่แสดงหรือวิธี การตั้งค่าอาจจะแตกต่างกัน สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับคู่มือใช้งานสำหรับรุ่นนั้น ๆ
  2. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ไอคอนของ USB Drive หรือ Removable Disk เป็นกล้องนั้นจริง ๆ

   ตัวอย่างของ ไอคอนของ USB Drive สำหรับ Windows 10
   รูปภาพของ ไอคอนของ USB Drive สำหรับ Windows 10
    
  3. ตั้งค่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ไปที่ แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนไว้ทั้งหมด
    

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากโฟลเดอร์ของ DCIM ตอนนี้แสดงออกมา แสดงว่าโฟลเดอร์นั้นมีลักษณะจำเพาะ (Attributes) ที่ซ่อนอยู่ที่ต้องเปลี่ยนให้เป็นแสดงให้เห็น
  • ถ้าหากโฟลเดอร์ DCIM ยังคงไม่แสดงออกมา แสดงว่าโฟลเดอร์นั้นอาจจะถูกลบออกไปแล้ว