หมายเลข ID หัวข้อ : 00112014 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

เพาเวอร์ของเครื่องไม่สามารถเปิดขึ้นมาได้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

สำคัญ:

 • ถ้ามีข้อความ Error: Camera Error แสดงขึ้นมาที่หน้าจอ, การทำงานที่ผิดปกติอาจเกิดขึ้นในกล้องของท่าน, และกล้องนั้นอาจต้องได้รับการตรวจสอบ. ในกรณีนี้, ให้พิจารณาติดต่อกับศูนย์บริการโซนี่.
 • ถ้าหากกล้องของท่านไม่สามารถเปิดขึ้นมาหลังการอัพเดตซอฟต์แวร์, ให้ลองอัพเดตซอฟต์แวร์นั้นใหม่อีกครั้ง. ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการอัพเดต. กรุณาอ้างอิงกับเว็บไซต์ที่ทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของกล้องนั้น.
 • ถ้าท่านใช้ Mac OS X Version 10.10 หรือที่ใหม่กว่า, ให้เปิด Driver Loader, ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเตรียมพร้อมสำหรับการอัพเดต, ก่อนทำการอัพเดตซอฟต์แวร์.

ให้ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อแก้ปัญหา ถ้าหากไม่สามารถเปิดเพาเวอร์ขึ้นมาได้.

หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการรายละเอียดเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ประกอบในการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการแก้ปัญหานี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แบตเตอรี่ที่ท่านใช้อยู่นั้นได้ชาร์จไฟมาแล้ว; ให้ลองทำการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ใหม่ ถ้าหากจำเป็น.

  สำคัญ:

  • ตัวแสดงสถานะการชาร์จไฟอาจกระพริบ ถ้าหากแบตเตอรี่นั้น ไม่ได้มีการชาร์จไฟมาเป็นเวลานาน หรือ ถ้าหากเป็นของใหม่ที่เพิ่งแกะออกมาจากกล่อง. ในกรณีนี้, ให้ถอดแบตเตอรี่ออกชั่วคราวและจากนั้น ให้ลองทำการชาร์จไฟใหม่อีกครั้ง.
  • ถ้าหากตัวแสดงสถานะของการชาร์จไฟไม่ติดสว่างหรือกระพริบในระหว่างการชาร์จไฟ, ให้ตรวจสอบว่า หน้าโลหะสัมผัสไม่ได้มีวัตถุแปลกปลอมที่อาจไม่ให้เกิดการชาร์จไฟได้. ให้ใช้ผ้าแห้งทำการเช็ดผงฝุ่นหรือสิ่งอื่น ๆ ที่อยู่หน้าขั้วสัมผัสของแบตเตอรี่ออกไป.

  หมายเหตุ: การคายประจุของแบตเตอรี่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในการใช้งานในสภาวะที่อากาศเย็น.

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แบตเตอรี่ได้มีการใส่เข้าไปในกล้องอย่างถูกต้อง.
 3. ลองทำการเปิดกล้องดู.
 4. ถ้าหากปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ และท่านมี AC power ที่เป็นอุปกรณ์เสริมอยู่, ให้ลองทำการเชื่อมต่อเข้ากับกล้องและต่อกับเต้ารับไฟที่ใช้งานได้.
 5. ลองทำการเปิดกล้องขึ้นมา.  

ถ้าหากขั้นตอนดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขได้, ให้ติดต่อกับ ศูนย์บริการโซนี่.