หมายเลข ID หัวข้อ : 00112014 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2019

กล้องอัลฟา - เปิดเพาเวอร์ไม่ได้

  ข้อสำคัญ:

  • ถ้าหากมีข้อความ Error: Camera Error แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ อาจจะเกิดการทำงานที่ผิดปกติในกล้องของท่าน และกล้องนั้นอาจจะต้องได้รับการตรวจซ่อม
  • ถ้าหากกล้องของท่านไม่เปิดขึ้นมา หลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้ลองทำการอัปเดตซอฟต์แวร์นั้นใหม่อีกครั้ง 
  • ถ้าหากท่านใช้ Mac OS X เวอร์ชัน 10.10 หรือที่ใหม่กว่า, ให้เปิดแอปพลิเคชัน Driver Loader, ซึ่งจะจัดเตรียมซอฟต์แวร์สำหรับอัปเดตให้ ขึ้นมาก่อนที่จะทำการอัปเดตซอฟต์แวร์นั้น
  • ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ที่ท่านกำลังใช้อยู่่นั้นมีการชาร์จไฟไว้แล้ว; ลองทำการชาร์จไฟดูใหม่ ถ้าหากจำเป็น

   ข้อสำคัญ:

   • ไฟแสดงการชาร์จไฟอาจจะกะพริบ ถ้าหากแบตเตอรี่นั้นไม่ได้มีการชาร์จไฟเป็นเวลานาน หรือเป็นของใหม่ ที่นำออกมาจากกล่อง ในกรณีนี้, ให้ถอดแบตเตอรี่ออกไปเป็นการชั่วคราว และจากนั้นลองทำการชาร์จไฟดูใหม่อีกครั้ง
   • ถ้าหากไฟแสดงการชาร์จไฟไม่ติดสว่างหรือมีการกะพริบในระหว่างการชาร์จไฟ, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วสัมผัสโลหะไม่ได้มีวัตถุแปลกปลอมที่กันไม่ให้สามารถชาร์จไฟได้อยู่ ใช้ผ้าแห้งทำการเช็ดฝุ่นหรือวัตถุอื่น ๆออกจากขั้วต่อของแบตเตอรี่

   หมายเหตุ: แบตเตอรี่จะทำการคายประจุเร็วขึ้นเมื่อใช้ในสภาวะอากาศที่หนาวเย็น

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่นั้นได้ในใส่เข้าไปในกล้องได้ถูกต้องดีแล้ว
  3. ลองเปิดกล้องขึ้นมา
  4. ถ้าหากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ให้ลองทำการต่อตัวเอซีอะแดปเตอร์ เข้ากับกล้องและเต้ารับไฟฟ้าที่ทำงานได้
  5. ลองเปิดกล้องขึ้นมา
  6. ลองใช้กระป๋องอัดอากาศเล็ก ๆทำการเป่าทำความสะอาดขั้วต่อของแบตเตอรี่ ถ้าหากปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้

  ถ้าหากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ตัวเครื่องอาจจะต้องได้รับ การบริการตรวจซ่อม.