หมายเลข ID หัวข้อ : 00112014 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/07/2021

เปิดเครื่องไม่ได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  • ถ้ามีข้อความ "ข้อผิดพลาด (Error): กล้องมีข้อผิดพลาด (Camera Error)" แสดงบนจอแสดงผล อาจจะมีการทำงานที่ผิดปกติในกล้องของท่าน และกล้องนั้นอาจจะต้องได้รับบริการตรวจซ่อมแล้ว ในกรณีนี้ ให้พิจารณาติดต่อกับศูนย์ตรวจซ่อมที่ได้รับอนุญาต ตามพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่
  • ถ้าหากกล้องของท่านไม่เปิดขึ้นมา หลังการอัปเดตซอฟต์แวร์ ให้ลองทำการอัปเดตซอฟต์แวร์นั้นใหม่อีกครั้ง ปัญหาในระบบอาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการอัปเดต
   หมาเหตุ: กรุณาอ้างอิงกับเว็บไซต์ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของกล้องนั้น

  ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อทำ การแก้ปัญหาถ้าหากเปิดเครื่องไม่ได้

  หมายเหตุ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งาน ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น คู่มือจะมีอยู่ในระบบออนไลน์ผ่านลิงก์ คู่มือ (Manuals) / ข้อมูลจำเพาะ (Specs) / รับประกัน (Warranty) ในหน้านี้

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่า แบตเตอรี่ที่ท่านใช้อยู่มีการชาร์จไฟไว้แล้ว พยายามทำการชาร์จไฟใหม่ให้กับแบตเตอรี่ถ้าหากจำเป็น

   ข้อสำคัญ:

   • ไฟแสดงการชาร์จไฟอาจจะกะพริบ ถ้าหากแบตเตอรี่นั้นไม่ได้มีการชาร์จไฟเป็นเวลานาน หรือเป็นของใหม่ ที่นำออกมาจากกล่อง ในกรณีนี้, ให้ถอดแบตเตอรี่ออกไปเป็นการชั่วคราว และจากนั้นลองทำการชาร์จไฟดูใหม่อีกครั้ง
   • ถ้าหากไฟแสดงการชาร์จไฟไม่ติดสว่างหรือมีการกะพริบในระหว่างการชาร์จไฟ, ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วสัมผัสโลหะไม่ได้มีวัตถุแปลกปลอมที่กันไม่ให้สามารถชาร์จไฟได้อยู่ ใช้ผ้าแห้งทำการเช็ดฝุ่นหรือวัตถุอื่น ๆออกจากขั้วต่อของแบตเตอรี่

   หมายเหตุ: แบตเตอรี่จะทำการคายประจุเร็วขึ้นเมื่อใช้ในสภาวะอากาศที่หนาวเย็น

  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่นั้นได้ในใส่เข้าไปในกล้องได้ถูกต้องดีแล้ว
  3. ลองเปิดกล้องขึ้นมา
  4. ถ้าหากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ให้ลองทำการต่อตัวเอซีอะแดปเตอร์ เข้ากับกล้องและเต้ารับไฟฟ้าที่ทำงานได้
  5. ลองเปิดกล้องขึ้นมา
  6. ลองใช้กระป๋องอัดอากาศเล็ก ๆทำการเป่าทำความสะอาดขั้วต่อของแบตเตอรี่ ถ้าหากปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะจำเป็นต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว การซ่อมและการรับประกัน