หมายเลข ID หัวข้อ : 00128292 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/04/2018

วิธีการโอนถ่ายวิดีโอจากกล้องถ่ายภาพวิดีโอ Digital8 หรือ MiniDV ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Windows.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

มีสามวิธีการเชื่อมต่อสำหรับการนำเข้าวิดีโอที่บันทึกไว้ในกล้องถ่ายภาพวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์. ให้เช็คดูว่าวิธีการใดที่เหมาะกับสภาวะแวดล้อมการใช้งานของท่าน (รายละเอียดสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์และกล้องของท่าน).

สายเคเบิล

ขั้วต่อที่ต้องมีในเครื่องคอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์สำหรับการนำเข้า

สายเชื่อมต่อ A/V / สายจับสัญญาณวิดีโอ   ช่องเสียบ USB ซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้พร้อมกับสายสำหรับจับสัญญาณ
สาย i.LINK / FireWire (IEEE1394) ขั้วต่อ i.LINK (FireWire) PlayMemories Home / Mac iMovie
สายเคเบิล USB ช่องเสียบ USB PlayMemories Home
*เฉพาะรูปภาพที่บันทึกไว้ใน Memory Stick

สายเชื่อมต่อ A/V / สายจับสัญญาณวิดีโอ

รูปภาพประกอบ

วิธีการโอนถ่ายวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย Audio/Video (A/V)


สาย i.LINK / FireWire

รูปภาพประกอบ


สายเคเบิล USB

ท่านสามารถนำเข้ารูปภาพที่บันทึกไว้ใน Memory Stick ได้. ไม่จำเป็นต้องใช้ไดร์ฟเวอร์พิเศษ. จะมีกล้องถ่ายภาพวิดีโอบางรุ่นเท่านั้นที่จะสามารถบันทึกวิดีโอไว้ใน Memory Stick ได้.