หมายเลข ID หัวข้อ : 00128292 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/01/2019พิมพ์

วิธีการโอนถ่่ายวิดีโอจากกล้องบันทึกภาพวิดีโอ Digital8 หรือ MiniDV ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์

  มีสามวิธีการเชื่อมต่อสำหรับการนำเข้าวิดีโอที่บันทึกไว้ในกล้องถ่ายภาพวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์. ให้เช็คดูว่าวิธีการใดที่เหมาะกับสภาวะแวดล้อมการใช้งานของท่าน (รายละเอียดสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์และกล้องของท่าน).

  สายเคเบิล

  ขั้วต่อที่ต้องมีในเครื่องคอมพิวเตอร์

  ซอฟต์แวร์สำหรับการนำเข้า

  สายเชื่อมต่อ A/V / สายจับสัญญาณวิดีโอ  ช่องเสียบ USBซอฟต์แวร์ที่จัดมาให้พร้อมกับสายสำหรับจับสัญญาณ
  สาย i.LINK / FireWire (IEEE1394)ขั้วต่อ i.LINK (FireWire)PlayMemories Home / Mac iMovie
  สายเคเบิล USBช่องเสียบ USBPlayMemories Home
  *เฉพาะรูปภาพที่บันทึกไว้ใน Memory Stick

  สายเชื่อมต่อ A/V / สายจับสัญญาณวิดีโอ

  รูปภาพประกอบ

  วิธีการโอนถ่ายวิดีโอไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สาย Audio/Video (A/V)


  สาย i.LINK / FireWire

  รูปภาพประกอบ


  สายเคเบิล USB

  ท่านสามารถนำเข้ารูปภาพที่บันทึกไว้ใน Memory Stick ได้. ไม่จำเป็นต้องใช้ไดร์ฟเวอร์พิเศษ. จะมีกล้องถ่ายภาพวิดีโอบางรุ่นเท่านั้นที่จะสามารถบันทึกวิดีโอไว้ใน Memory Stick ได้.