หมายเลข ID หัวข้อ : 00105994 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

สามารถชาร์จอุปกรณ์ USB เมื่อต่อกับเครื่องเสียงติดรถยนต์?

    หมายเหตุ: เครื่องเสียงมีพอร์ต USB เพียงบางรุ่น ควรตรวจตรวจสอบคุณสมบัติในการเชื่อมต่อพอร์ท USB.

    เครื่องเสียงติดรถยนต์สามารถชาร์จกับอุปกรณ์ Digital Music Player (DMP) ได้ หากกระแสไฟขณะชาร์จสำหรับ DMP ต่ำกว่า 1 A.

    หมายเหตุ: ควรชาร์จไฟที่มีกระแสต่ำกว่า 1 A, แต่อาจจะไม่สามารถชาร์จได้หากสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น:

    • ถ้าภายในพาหนะเกิดความร้อนเกินหรืออุปกรณ์ถูกปล่อยให้ถูกแสงแดดโดยตรง หรือเกิดความชื้นขึ้น.
    • คุณสมบัติของอุปกรณ์ USB.