หมายเลข ID หัวข้อ : 00105985 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019

จำนวนไฟล์ที่อยู่ในอุปกรณ์ USB ที่สามารถอ่านได้จากเครื่องเสียงติดรถยนต์?

    จำนวนไฟล์และโฟลเดอร์มากที่สุดที่สามารถอ่านได้จากเครื่องเสียงติดรถยนต์:

    อุปกรณ์ USB Mass Storage / Media Transfer Protocol (MTP):
    • จำนวนโฟลเดอร์สูงสุด: 65,535
    • จำนวนไฟล์สูงสุด: 10,000

    หมายเหตุ: ไฟล์เสียงที่สามารถเล่นด้วย Apple iPod หรือ iPhone สามารถเล่นได้จากเครื่องเสียงติดรถยนต์.