หมายเลข ID หัวข้อ : 00065505 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/10/2021

ระดับความสว่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อทำการปรับรูเปิดรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ในระหว่างที่อยู่ในโหมด Manual exposure.

ระดับความสว่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อทำการปรับรูเปิดรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ในระหว่างที่อยู่ในโหมด Manual exposure.

    ถ้าหากระดับความสว่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ทำการปรับค่าของรูเปิดรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ในระหว่างที่อยู่ในโหมด Manual Exposure (M), แสดงว่าตัวเลือก ISO sensitivity จะมีการตั้งไปที่ AUTO. เมื่อ ISO sensitivity ถูกตั้งไปที่ AUTO, กล้องจะทำการปรับค่า ISO เองโดยอัตโนมัติเพื่อคงค่าจำนวนของความสว่างไว้เมื่อความเร็วชัตเตอร์หรือค่ารูเปิดรับแสงมีการเปลี่ยนแปลงไป.

    ถ้าหากท่านต้องการจะเปลี่ยนความสว่างของภาพที่บันทึกโดยการปรับความเร็วของชัตเตอร์และรูเปิดรับแสง, ให้ตั้งค่าของ ISO sensitivity ไปที่การปรับตั้งที่แตกต่างออกไป.