หมายเลข ID หัวข้อ : 00112078 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

รูเปิดรับแสงไม่สามารถจะทำการปรับได้ในโหมด movie เมื่อใช้ LA-EA2 หรือ LA-EA4 mount adapter กับเลนส์ A-mount.

    เรื่องนี้เป็นการทำงานที่ปกติ. เมื่อใช้เลนส์ A-mount กับกล้อง และกล้องอยู่ในโหมด Auto Focus (AF), ค่ารูเปิดรับแสงจะมีการตั้งไว้เป็น F3.5 หรือค่าสูงสุดที่มีในเลนส์นั้นที่มีรูเปิดรับแสงเล็กกว่า F3.5 ในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์. ดังนั้น, ค่ารูเปิดรับแสงจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อทำการบันทึกด้วย AF. ถ้าต้องการเลือกค่ารูเปิดรับแสงที่แตกต่างออกไป, กล้องนั้นต้องมีการตั้งไว้ที่ Manual Focus (MF).