หมายเลข ID หัวข้อ : 00083035 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

เสียงคลิกรบกวนดังขึ้นมา เมื่อทำการปรับค่ารูเปิดรับแสงในระหว่างการบันทึกภาพยนตร์.

    กลไกการทำงานของรูเปิดรับแสงจะทำให้เกิดเสียงคลิกรบกวน เมื่อมีการปรับและไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด. เสียงนี้สามารถจะได้ยินเข้าไปในไมโครโฟนของกล้อง เมื่อทำการบันทึกภาพยนตร์.

    ถ้าหากเสียงการคลิกนี้ได้ยินชัดเจนมาก, ขอแนะนำให้ใช้ไมโครโฟนภายนอกที่ใช้มินิปลั๊กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มม. แทนไมโครโฟนในตัวเครื่อง.
    เชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอกที่ใช้มินิปลั๊กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 3.5 มม. เข้ากับขั้วต่อของไมโครโฟนของกล้อง. ให้รักษาระยะห่างระหว่างตัวไมโครโฟนและตัวเลนส์ไว้ในระหว่างที่ทำการบันทึกจะเป็นการช่วยลดเสียงคลิกลงไปได้เป็นอย่างมาก.
    อีกทางเลือกหนึ่ง, ถ้าหากท่านไม่ได้ต้องการบันทึกเสียงไปพร้อมกับภาพยนตร์, ท่านสามารถจะทำการตั้งให้ Audio Recording ไปที่ Off ในเมนู เพื่อทำการปิดไมโครโฟนของกล้องไว้.

    หมายเหตุ: ถ้าหากต้องใช้ข้อมูลเฉพาะของรุ่นเพื่อทำการปิดตัวเลือก Audio Recording, ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.