หมายเลข ID หัวข้อ : 00085020 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/08/2016

เสียงการกระโดดหรือความเร็วของการเล่นกลับมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการติดต่อสื่อสารไร้สายแบบ Bluetooth.

  กรุณาตรวจสอบดังต่อไปนี้ ถ้าหากเสียงมีการกระโดดในระหว่างการเชื่อมต่อ Bluetooth connection:

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่น เพื่อใช้ในขั้นตอนต่าง ๆ ในวิธีการแก้ปัญหานี้, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้กับเครื่องนั้น.

  เสียงอาจมีการกระโดดหรือความเร็วของการเล่นของอุปกรณ์อาจเปลี่ยนแปลง ถ้าหากมีอุปกรณ์ที่เกิดการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ใกล้ ๆ. LAN ไร้สาย, เตาอบไมโครเวฟ และอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ๆ เป็นบางตัวอย่างของอุปกรณ์ที่จะเกิดการแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้. ให้ทำการเคลื่อนย้ายออกให้ห่างจากแหล่งเกิดการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจรบกวนกับการติดต่อสื่อสารของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของท่านได้.

  1. เทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth จะทำงานได้ภายในระยะทางประมาณ 10 เมตร (30 ฟุต). ระยะทางสูงสูงสุดอาจมีการเปลี่ยนไปได้, ผลที่มีต่อเสียง จะขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวางต่าง ๆ (ผู้คน, โลหะ, กำแพง ฯลฯ.) ที่อยู่ระหว่างตัวเครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ. ให้ติดตั้งตัวเครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth ให้อยู่ใกล้กันมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้.
  2. ขึ้นอยู่กับสเปคต่าง ๆ และข้อมูลออดิโอของอุปกรณ์ Bluetooth นั้น, เสียงอาจมีการขาดหายได้.
  3. ถ้าหากหูฟัง Bluetooth นั้นกำลังรับสัญญาณเพลงที่มีบิตเร็ตสูง, ก็อาจเป็นเหตุให้เกิดความผิดเพี้ยนหรือเสียงกระโดดได้. ในกรณีนี้, ท่านสามารถลดบิตเร็ตจากอุปกรณ์ Bluetooth นั้นให้ต่ำลง. ให้ทำการปิดหูฟัง Bluetooth, และ จากนั้นให้กดปุ่ม VOL - และ Image/POWER บนสวิทช์ jog พร้อมกันจนกว่าหูฟัง Bluetooth จะเปิดขึ้นมา.

   หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ, สิ่งนี้อาจจไม่สามารถลดความผิดเพี้ยนของเสียงได้. เพื่อตั้งให้หูฟัง Bluetooth ทำการรับบิตเร็วที่สูงกว่าอีกครั้ง, ให้กดที่ปุ่ม VOL + และ (playandpause.png)/POWER บนสวิทช์ jog พร้อมกัน จนกระทั่ง หูฟัง Bluetooth นั้นเปิดขึ้นมา.

  4. ถ้าหากเครื่องของท่านมีสวิทช์ MODE, ท่านอาจสามารถทำการปรับปรุงคุณภาพการเล่นได้โดยการเลื่อนสวิทช์นี้ไปที่ MODE 2.