หมายเลข ID หัวข้อ : 00263468 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

อะไรเป็นความแตกต่างระหว่างลำโพงซับวูฟเฟอร์แบบแอคทีฟและแบบพาสซีฟ?

    ซับวูฟเฟอร์ (ซับ) เป็นลำโพง ที่ทำหน้าที่เฉพาะสำหรับให้เสียงความถี่ต่ำที่เรียกกันทั่วไปว่าเป็นเสียงเบส (Bass)

    ซับแบบพาสซีฟ (Passive Sub):

    ซับแบบพาสซีฟ (Passive Sub) ที่เรียกว่าพาสซีฟเพราะใช้กำลังขับจาก แอมพลิฟายเออร์หรือตัวรับออดิโอ/วิดีโอ (A/V) ภายนอก สิ่งนี้ก็จะคล้ายกับลำโพงทั่วไป สิ่งสำคัญที่ต้องจำก็คือซับแบบพาสซีฟ (Passive Sub) ลำโพงซับนี้จำเป็นต้องใช้กำลังในการขับสูงกว่าเพื่อสร้างเสียงความถี่ต่ำ แอมพลิฟายเออร์หรือ ตัวรับสัญญาณ AV จำเป็นต้องส่งกำลังที่เพียงพอเพื่อสร้างเอฟเฟ็คเสียงเบสโดยลำโพงซับโดยที่ไม่ต้องดึงกำลังจาก ภาคจ่ายไฟในตัวรับสัญญาณ AV หรือแอมพลิฟายเออร์

    ซับแบบแอคทีฟหรือแบบใช้ไฟ (Active or Powered Sub):

    ลำโพงซับแบบนี้จะเป็นแบบมีลำโพงและแอมพลิฟายเออร์ในตัว ตัวลำโพงและ แอมพลิฟายเออร์จะมีการจับคู่กันเพื่อให้มี ประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดและทั้งคู่จะอยู่ในกล่องเดียวกัน วิธีการนี้จะเป็นการนำภาระออกจากตัวรับสัญญาณ AV ได้เป็นอย่างมาก และจะทำให้ตัวรับหรือแอมพลิฟายเออร์ทำหน้าที่ขับเพียงลำโพงเสียงกลางและทวิตเตอร์เท่านั้น