หมายเลข ID หัวข้อ : 00247661 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/07/2020

ภาพยนตร์ไม่สามารถจะเลือกได้เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือด้วย Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile)

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    เมื่อท่าน อัปเดต ซอฟต์แวร์ของกล้องของท่านไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด ท่านจะสามารถถ่าย ภาพยนตร์ได้ด้วย Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile)

    หมายเหตุ: ถ้าท่านใช้ DSC-HX400V/HX400 หรือ DSC-HX60V/HX60 ท่านจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง Smart Remote Control Ver. 3.10 หรือที่ใหม่กว่าที่เป็นซอฟต์แวร์อันหนึ่งของ แอป PlayMemories Camera เพิ่มเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์กล้องของท่าน