หมายเลข ID หัวข้อ : 00247656 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022พิมพ์

ฉันไม่สามารถ ถ่ายโอน วีดีโอไปให้กับ สมาร์ทโฟนผ่านแอป Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) ได้

    ถ้าหากท่านไม่สามารถถ่ายโอนวีดีโอไปให้กับสมาร์ทโฟนของท่านโดยใช้ฟังก์ชัน ส่งไปสมาร์ทโฟน (Send to Smartphone) ของแอป Imaging Edge Mobile (ตัวถัดจาก PlayMemories Mobile) ได้ ให้ตรวจดูฟอร์แมทของวีดีโอที่ท่านจะส่งดูก่อน ฟังก์ชัน ส่งไปสมาร์ทโฟน (Send to Smartphone) สามารถจะใช้ได้กับไฟล์ MP4 เท่านั้น ฟังก์ชัน ส่งไปสมาร์ทโฟน (Send to Smartphone) ไม่สามารถใช้ได้กับไฟล์ AVCHD และไม่สามารถใช้ได้ถ้าหากมีการตั้ง โหมดเครื่องบิน (Airplane Mode) ไว้เป็น เปิด (ON)

    หมายเหตุ: ไม่ได้มีกล้องครบทุกรุ่นที่จะใช้ Wi-Fi ได้ หรือมีโหมดเครื่องบน (Airplane mode) ถ้าต้องการดูว่า กล้องของท่านมี ฟีเจอร์เหล่านี้หรือไม่ ให้ดูได้จากสเปกของเครื่อง คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ