หมายเลข ID หัวข้อ : 00061105 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/01/2024พิมพ์

สามารถใส่วันที่เข้าไปกับรูปภาพหลาย ๆ รูปในเวลาเดียวกันด้วยซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ได้หรือไม่?

  ข้อสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านมีเวอร์ชันล่าสุดของ ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ.

  สองวิธีการต่อไปนี้จะทำให้สามารถทำการแทรกการประทับวันที่เข้าไปในรูปถ่ายได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home. หัวข้อนี้จะเป็นการแนะนำแต่ละวิธีการให้กับคุณ.

  1. การแทรกข้อมูลวันที่ในรูปภาพเมื่อทำการพิมพ์รูปถ่าย (ใช้ได้เฉพาะกับเวอร์ชั่นที่เป็น Windows เท่านั้น)
   ข้อมูลวันที่จะไม่มีการเก็บบันทึกไว้ในข้อมูลของรูปภาพ.
  2. การแทรกวันที่ประทับโดยการแก้ไขตัวข้อมูลรูปภาพเลย
   ข้อมูลวันที่จะถูกเขียนเข้าไปในรูปภาพเป็นข้อมูลรูปภาพ. วันที่ประทับเข้าไปนั้นจะแสดงขึ้นมาตลอดไปและจะลบออกไม่ได้.


   1. การแทรกข้อมูลวันที่ในรูปภาพเมื่อทำการพิมพ์รูปถ่าย

    เวอร์ชั่นที่เป็น Windows จะอนุญาตให้แทรก วันที่ประทับลงไปได้ในหลายรูปภาพพร้อมกันเมื่อทำการพิมพ์จาก PlayMemories Home (เวอร์ชั่นของ Mac จะไม่รองรับฟังก์ชั่นนี้).
    สำหรับวิธีการแทรกวันที่ประทับเมื่อทำการพิมพ์รูปภาพ:
    วิธีการแทรกวันที่เมื่อทำการพิมพ์จากซอฟต์แวร์ PlayMemories Home สำหรับ Windows.

    Image

    หมายเหตุ: ถ้าหากคุณตั้งค่าให้พิมพ์วันที่ประทับบนรูปภาพที่มีการแทรกวันที่ประทับอยู่แล้ว, โปรดทราบว่า จะมีการแสดงวันที่ประทับซ้ำกัน.

   2. การแทรกวันที่ประทับโดยการแก้ไขข้อมูลรูปภาพเลย

    วันที่ประทับไม่สามารถจะแทรกเข้าไปในหลายรูปภาพได้พร้อมกัน. ให้ทำการแทรกวันที่ประทับเข้าไปในแต่ละรูปภาพและทำการเซฟทีละรูป.
    สำหรับวิธีการแก้ไขรูปภาพเพื่อทำการแทรกวันที่ประทับ, โปรดดูที่:
    วิธีการแทรกวันที่ในรูปภาพโดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.

  หมายเหตุ:
  ถ้าหากกล้องของคุณมีตัวเลือก Write Date คุณสามารถซ้อนวันที่เข้าไปได้โดยตรงกับรูปภาพนิ่งที่ถ่ายไว้ด้วยกล้องของคุณ. ให้ดูในคู่มือเพื่อดูว่า มีฟีเจอร์นี้อยู่หรือไม่.
  สำหรับวิธีการแทรกวันที่ประทับในตอนถ่ายภาพโดยใช้ฟังก์ชั่นเขียนวันที่ของกล้อง, โปรดดูที่:
  สามารถบันทึกวันที่เข้าไปในรูปภาพได้หรือไม่?