หมายเลข ID หัวข้อ : 00105086 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2015

การเพิ่มวันที่ หรือ เวลา เข้าไปที่คลิปวิดีโอด้วยซอฟต์แวร์ PlayMemories Home?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แม้ว่า ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home‚ สามารถเพิ่มวันที่หรือเวลาไปที่ภาพนิ่งได้, แต่ไม่สามารถเพิ่มเข้าไปที่คลิปวิดีโอได้.

หมายเหตุ: ควรใช้ซอฟต์แวร์ Vegas® Movie Studio (แยกจำหน่ายต่างหาก) เพื่อเพิ่มเวลาและวันที่บนวิดีโอ.