หมายเลข ID หัวข้อ : 00196957 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/10/2020พิมพ์

วิธีการถ่ายโอนวีดีโอไปให้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ Apple Macintosh โดยใช้ การเชื่อมต่อ i.LINK (IEEE 1394) หรือ Thunderbolt

  ข้อสำคัญ: รายการต่อไปนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีสำหรับทำในขั้นตอนนี้:

  • เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องมีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับวิดีโอที่ติดตั้งไว้ เช่น ซอฟต์แวร์ iMovie
  • เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องมีพอร์ตเชื่อมต่อ FireWire หรือ Thunderbolt ด้วย
  • จะต้องใช้สาย i.LINK / FireWire (IEEE 1394)

  ขั้นตอนสำหรับการโอนถ่ายวิดีโอโดยใช้ ซอฟต์แวร์ iMovie :

  1. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมา
  2. เปิดซอฟต์แวร์ iMovie ขึ้นมา
  3. เชื่อมต่อ สาย i.LINK เข้ากับ พอร์ต i.LINK บนกล้องถ่ายภาพวิดีโอดิจิทัล
  4. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของสาย i.LINK เข้ากับ การเชื่อมต่อ FireWire ในเครื่องคอมพิวเตอร์

   เมื่อทำการเชื่อมต่อผ่านทาง i.LINK (FireWire)

   ผังการเชื่อมต่อระหว่าง กล้องบันทึกวิดีโอและเครื่อง คอมพิวเตอร์

   1. กล้องบันทึกวิดีโอ
   2. พอร์ต i.LINK (IEEE 1394) (4ขา)
   3. พอร์ต FireWire (IEEE 1394) (6ขา)
   4. สาย i.LINK (4ขา<=>6ขา)
   5. เครื่องคอมพิวเตอร์

   เมื่อแปลง i.LINK (FireWire) ไปเป็น Thunderbolt

   ผังการเชื่อมต่อระหว่าง กล้องบันทึกวิดีโอและเครื่อง คอมพิวเตอร์

   1. กล้องบันทึกวิดีโอ
   2. พอร์ต i.LINK (IEEE 1394) (4ขา)
   3. พอร์ต FireWire (IEEE 1394) (9ขา)
   4. พอร์ต Thunderbolt
   5. สาย i.LINK (4ขา<=>9ขา)
   6. ตัวอะแดปเตอร์ FireWire ไปเป็น Thunderbolt
   7. เครื่องคอมพิวเตอร์
  5. เปิดกล้องถ่ายภาพวิดีโอดิจิตอลขึ้นมา โดยการสลับสวิตช์ POWER เลือกไปที่โหมด VTR หรือ PLAY/EDIT

   หมายเหตุ: การตั้งค่าสำหรับการเล่นกลับของกล้องถ่ายภาพวิดีโอจะแปรผันไปตามรุ่นของเครื่อง ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับกล้องถ่ายภาพวิดีโอของท่านสำหรับข้อมูลเฉพาะรุ่น คู่มือการใช้งานได้โพสต์ไว้ในหน้าการสนับสนุนที่รุ่นเครื่องของคุณ

  6. กรอเทปในกล้องถ่ายภาพวิดีโอไปยังตำแหน่งที่ท่านต้องการจะเริ่มต้นนำเข้าวิดีโอนั้น
  7. ในหน้าต่างของ iMovie ให้คลิกที่ปุ่ม IMPORT
  8. เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ปุ่ม IMPORT อีกครั้งเพื่อหยุดการทำงาน

  ข้อสำคัญ: ข้อมูลเพิ่มเติม และการแก้ปัญหาสำหรับการนำเข้าวิดีโอด้วยซอฟต์แวร์ iMovie จะมีอยู่ในหน้าเว็บของ Apple Macintosh ที่ https://support.apple.com/imovie

  หมายเหตุ: FireWire เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple ในขณะที่ i.LINK เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony ทั้งสองเครื่องหมายการค้าจะอ้างอิงถึงมาตรฐานอุตสาหกรรม IEEE 1394 serial bus connection

  ไปที่ด้านบนสุดของ คู่มือการนำเข้าเทปวีดีโอ