หมายเลข ID หัวข้อ : 00106970 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/11/2019พิมพ์

เพลงที่ไม่อยู่ในรายชื่อแสดงตามลำดับตัวอักษรในโหมด Quick-BrowZer.

    ศิลปิน, อัลบั้มและเพลงใน iPod/iPhone แสดงตามลำดับตัวอักษรโดยไม่มีชื่อหัวข้อ. โดยโฟลเดอร์และไฟล์ที่เก็บอยู่ใน USB จะแสดงตามลำดับเวลาการสร้างไฟล์.