หมายเลข ID หัวข้อ : 00058099 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/12/2022พิมพ์

ไม่สามารถเล่นไฟล์ใด ๆ จากเครื่องเล่น Walkman® NWZ ซีรีส์ได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ความผิดพลาดต่อไปนี้อาจจะเกิดขึ้นได้:

  • ไม่มีเพลงแสดงออกมา
  • ไม่มีเพลงให้
  • ไม่สามารถทำการเข้าใช้งานเนื้อหาได้ในระหว่างที่ อุปกรณ์ติดตั้งผ่าน USB
  • ขออภัย พื้นที่เก็บข้อมูลของท่านกำลังทำงาน ตรวจดูว่าเครื่องเล่น Walkman® นั้นเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB และตัวเลือกการเชื่อมต่อ USB ตั้งไว้เป็นเปิด (On)

  ถ้าหากท่านได้รับความผิดพลาดใด ๆ ข้างต้น หรือท่านไม่สามารถเล่นไฟล์จากเครื่องเล่น Walkman® ของท่านได้ กรุณาทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. บนหน้าจอหลัก (Home) แตะที่เครื่องเล่นเพลง แตะที่ เมนูตัวเลือก แตะที่ การตั้งค่า (Settings) และจากนั้น อัปเดตฐานข้อมูล (Update Database) ทดสอบเครื่องเล่น Walkman® ดูว่าทำงานได้ถูกต้อง ถ้าหากท่านยังคงมีปัญหาอยู่ กรุณาดำเนินการต่อกับ กระบวนการนี้
  2. ทดสอบเครื่องเล่น Walkman® ดูว่าทำงานได้ถูกต้อง ถ้าหากท่านยังคงมีปัญหาอยู่ กรุณาดำเนินการต่อกับ กระบวนการนี้
  3. กรุณาลาก แถบสถานะ (Status Bar) เพื่อเปิด แผงการแจ้งเตือน (Notification Panel)

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่คุ้นกับแถบสถานะ (Status bar) หรือการเปิดแผงการแจ้ง (Notification Panel) ถ้าต้องการเปิดแผงการแจ้ง (Notification Panel) ที่ด้านบนสุดของหน้าจอท่าน และไปทางซ้ายของตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่และ Wi-Fi แตะที่แถบสถานะ (Status bar) จนกระทั่งเวลาปรากฎขึ้นมา และจากนั้นลากนิ้วบนหน้าจอของท่านลงล่างจนกระทั่งแผงการแจ้ง (Notification Panel) เปิดขึ้นมา

   รูปภาพประกอบ

   (1) แผงการแจ้ง (Notification Panel)
   (2) การแจ้งเตือน (Notification)

  4. ในหน้าจอ การแจ้งเตือน (Notifications) แตะที่ ปิดที่เก็บข้อมูล USB (Turn off USB storage)
  5. แตะที่ ปิดที่เก็บข้อมูล USB (Turn off USB storage) อีกครั้ง