หมายเลข ID หัวข้อ : 00194236 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/05/2018

ข้อผิดพลาด: มีข้อความ FORMAT ERROR หรือ NO DATA แสดงออกมาหรือ ดังขึ้นมา.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาว่าทำไม่ถึงมีข้อความ FORMAT ERROR หรือ NO DATA กะพริบในหน้าจอของเครื่องเล่น Walkman เมื่อพยายามจะเล่นเพลง.

  ข้อสำคัญ: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  หมายเหตุ: เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้, ให้ตรวจเช็คสถานะของอุปกรณ์หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว.

  1. ข้อความ NO DATA หรือ FORMAT ERROR อาจจะเกิดขึ้น ถ้าหากเครื่องเล่นแบบพกพานี้ได้ถูกฟอร์แมทโดยใช้ยูติลิตี้ใน Windows Explorer. เพื่อแก้ปัญหานี้ ให้ทำการปรับไปเป็นการเริ่มต้นเตรียมใช้งาน (ฟอร์แมท) ให้กับเครื่องเล่นพกพานี้ใหม่ โดยใช้ยูติลิตี้ Initialize หรือ Format ในตัวเครื่องเล่น Walkman®
  2. รีเซ็ตตัวเครื่องโดยการกดที่ปุ่ม RESET ด้วยวัตถุเล็ก ๆ เช่น คลิปหนีบกระดาษ.
  3. ปลดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายกำลังงานออกไป (ถ้ามี) เป็นเวลา 30 วินาที.
  4. ถ้าหากใช้กำลังไฟ AC, ให้ตรวจสอบดูว่าตัวอแดปเตอร์มีการเชื่อมต่อและเสียบเข้ากับเต้ารับไฟที่ทำงานได้อย่างมั่นคงแล้ว.
  5. ถ้าหากตัวเครื่องยังไม่ทำงานหลัง 30 วินาที, ให้ถอดแหล่งจ่ายกำลังงานออก (ถ้ามี) นาน 30 นาที หรือปิดเครื่องเล่นไว้นาน 30 นาที.

  สำหรับเครื่องเล่น Walkman ที่ไม่มีหน้าจอ ให้ตรวจเช็คกับลิงค์ด้านล่างนี้(เครื่อง Walkman NW-ซีรีย์):
  ไม่สามารถเล่นเพลงในเครื่องเล่น Walkman ได้. ข้อผิดพลาด: มีข้อความเสียง NO DATA หรือ DATA ERROR เล่นขึ้นมา

  หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหายังไม่หายไป หลังจากที่ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาข้างต้นทั้งหมดแล้ว, อาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อม.