หมายเลข ID หัวข้อ : 00090065 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

60i(50i) และ 60p(50p) ในฟอร์แมทการบันทึกของ AVCHD 60i/60p(50i/50p) หมายถึงอะไรr?

  สำหรับพื้นที่ที่เป็น NTSC:

  AVCHD 60i เป็นกระบวนการของการบันทึก 60 เฟรมต่อวินาที โดยใช้ ระบบการสแกนแบบอินเตอร์เลซ ในขณะที่ 60p จะทำการบันทึก 60 เฟรมต่อวินาที โดยใช้ ระบบการสแกนแบบโปรเกรสซีฟ. เมื่อตั้งไว้เป็น AVCHD 28M (PS), ภาพยนตร์จะได้รับการบันทึกในแบบ 60p. นอกจากนั้น, จะบันทึกในแบบ 60i.

  ระบบการสแกนแบบอินเตอร์เลซจะแสดงเส้นสแกนคู่และคี่สลับกัน. ระบบการสแกนแบบโปรเกรสซีฟจะแสดงเส้นสแกนคู่และคี่ในเฟรมของวิดีโอทั้งหมดในเวลาเดียวกัน, จึงมีข้อมูลต่อหน่วยเวลามากกว่าเป็นสองเท่าต่อหน่วยเวลา เมื่อเทียบกับระบบการสแกนแบบอินเตอร์เลซ.

  สำหรับพื้นที่ที่เป็น PAL:

  AVCHD 50i เป็นกระบวนการของการบันทึก 50 เฟรมต่อวินาที โดยใช้ ระบบการสแกนแบบอินเตอร์เลซ ในขณะที่ 50p จะทำการบันทึก 50 เฟรมต่อวินาที โดยใช้ ระบบการสแกนแบบโปรเกรสซีฟ. เมื่อตั้งไว้เป็น AVCHD 28M (PS), ภาพยนตร์จะได้รับการบันทึกในแบบ 50p. นอกจากนั้น จะบันทึกในแบบ 50i.

  ระบบการสแกนแบบอินเตอร์เลซจะแสดงเส้นสแกนคู่และคี่สลับกัน. ระบบการสแกนแบบโปรเกรสซีฟจะแสดงเส้นสแกนคู่และคี่ในเฟรมของวิดีโอทั้งหมดในเวลาเดียวกัน, จึงมีข้อมูลต่อหน่วยเวลามากกว่าเป็นสองเท่าต่อหน่วยเวลาเมื่อเทียบกับระบบการสแกนแบบอินเตอร์เลซ.

  Image
  [1] การสแกนแบบอินเตอร์เลซ (Interlace Scanning)
  [2] การสแกนแบบโปรเกรสซีฟ (Progressive Scanning)