หมายเลข ID หัวข้อ : 00066657 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/04/2021พิมพ์

ฟอร์แมท AVCHD Version 2.0 คืออะไร?

ฟอร์แมท AVCHD Version 2.0

  AVCHD เป็นฟอร์แมทที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้ในการบันทึกวิดีโอความคมชัดสูงไปให้กับสื่อ เช่น สื่อ DVD ที่สามารถบันทึกได้ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ และการ์ดหน่วยความจำ.

  ภาพรวมของฟอร์แมท AVCHD

  ฟอร์แมท AVCHD ได้รับการพัฒนาขึ้นมาสำหรับกล้องถ่ายภาพวิดีโอดิจิตอลความคมชัดสูงเพื่อทำการบันทึกสัญญาณ HD (High-Definition) โดยใช้วิธีการเข้ารหัสที่มีบีบอัดสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูง. ฟอร์แมท MPEG-4 AVC/H.264 ได้ถูกนำมาใช้ในการบีบอัดข้อมูลวิดีโอ, และ ระบบ Dolby Digital หรือ Linear PCM จะใช้สำหรับการบีบอัดข้อมูลที่เป็นออดิโอ. ฟอร์แมท MPEG-4 AVC/H.264 จะสามารถบีบอัดรูปภาพที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าของฟอร์แมทที่ใช้ในการบีบอัดรูปภาพทั่วไป.

  นอกจากนี้, 3D (ฟอร์แมท MVC) และวิดีโอฟอร์แมท 1080/60p(1080/50p) ยังมีการเพิ่มเข้ามาเป็นส่วนขยายให้กับฟอร์แมท AVCHD เพื่อที่จะทำให้เป็น ฟอร์แมท AVCHD Ver. 2.0 (AVCHD 3D, AVCHD Progressive). อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้กับ ฟอร์แมท AVCHD Ver. 2.0 (AVCHD 3D, AVCHD Progressive) จะมีความแน่นอนขึ้นโดยการทำเป็นฟอร์แมทมาตรฐาน AVCHD.

  หมายเหตุ: ฟอร์แมท AVCHD ได้รับการอัพเดตให้เป็น AVCHD Version 2.0 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เพื่อรองรับรายละเอียดสเปคเพิ่มเติม.

  โลโก้ของฟอร์แมท AVCHD

  Image

  ฟีเจอร์ของ AVCHD

  1. บันทีกวิดีโอความคมชัดสูงในสื่อที่หลากหลาย.
   กับกล้องที่ใช้งานร่วมกันได้กับ AVCHD, วิดีโอความคมชัดสูงสามารถจะบันทึกไปให้กับสื่อที่สามารถเข้าถึงแบบสุ่ม(random access)ได้ (DVD, ไดร์ฟฮาร์ดดิสก์, thumb drives, การ์ดหน่วยความจำ, ฯลฯ).
   พื้นที่ว่างที่มีอยู่ในสื่อสำหรับบันทึกจะได้รับการค้นหาก่อนที่จะทำการบันทึก, ดังนั้น ไม่ต้องกังวลว่าจะมีการเขียนทับกัน. วิดีโอต่าง ๆ สามารถจะค้นหาและเล่นได้โดยง่ายโดยไม่ต้องทำการกรอไปข้างหน้าหรือกรอย้อนหลัง.
  2. สามารถทำการบันทึกวิดีโอแบบยาวนานในความคมชัดสูงได้
   ฟอร์แมท MPEG-4 AVC/H.264 จะใช้ในการบีบอัดวิดีโอ, ที่จะอนุญาตให้มีการบันทึกการบีบอัดอย่างสูงและการบันทึกวิดีโอในความคมชัดสูงได้.

  3. ทำให้สามารถเพลิดเพลินวิดีโอความคมชัดสูงได้ทั้งครอบครัว.
   โดยทั้งครอบครัวสามารถจะเพลิดเพลินกับวิดีโอความคมชัดสูงได้โดยการเชื่อมต่อกล้องที่ใช้งาน AVCHD ได้เข้ากับทีวีความคมชัดสูงหรืออุปกรณ์เล่นที่ใช้งานกับ AVCHD ได้.

   ท่านสามารถจะเล่นในเครื่องเล่น/บันทึก Blu-ray ที่ทำงานร่วมกันได้กับ AVCHD, เครื่องเล่น/บันทึก DVD , หรือ PlayStation 3 แผ่น DVD 8 cm (แผ่นดิสก์ที่บันทึกใน AVCHD) ที่ท่านได้บันทึกไว้หรือ แผ่น DVD (แผ่นดิสก์ที่บันทึกใน AVCHD) และแผ่น Blu-ray ที่สร้างขึ้นมาโดยการนำเข้าวิดีโอไปให้กับเครื่อง PC หรือเครื่องเล่น Blu-ray.

   หมายเหตุ: อุปกรณ์ของท่านจะต้องทำงานร่วมกันได้กับ AVCHD Ver. 2.0 เพื่อที่จะให้สามารถใช้งานวิดีโอ AVCHD Ver. 2.0 ได้.

   วิดีโอ 60p สำหรับใช้กับเครื่องที่เป็น NTSC เท่านั้น.
   วิดีโอ 50p สำหรับใช้กับเครื่องที่เป็น PAL เท่านั้น.