หมายเลข ID หัวข้อ : S500054178 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/08/2012

เวลาสำหรับการบันทึกของแต่ละโหมดภาพยนตร์คือเท่าใด ?

เวลาสำหรับการบันทึกของแต่ละโหมดภาพยนตร์

  กรุณาดูตารางด้านล่างนี้สำหรับเวลาสำหรับการบันทึกในแต่ละโหมดภาพยนตร์
  ตารางด้านล่างนี้แสดงเวลาการบันทึกโดยประมาณ ซึ่งเป็นค่ารวมสูงสุดของไฟล์ภาพยนตร์ทั้งหมด

  ตัวเลขเป็นการแสดงถึง h: ชั่วโมง, m: นาที

  ขนาดของกล้อง การ์ดหน่วยความจำฟอร์แมทด้วยกล้องนี้ 
  2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB
  64GB 60i 24M (FX)/50i 24M(FX) 10m 20m 40m 1h 30m 3h 6h
  60i 17M (FH)/50i 17M(FH) 10m 30m 1h 2h 4h 05m 8h 15m
  60p 28M (PS)/50p 28M(PS) 9m 15m 35m 1h 15m 2h 30m 5h 05m
  1440 x 1080 12M 15m 40m 1h 20m 2h 45m 5h 30m 11h 05m
  VGA 3M 1h 10m 2h 25m 4h 55m 9h 55m 20h 40h 10m

  หมายเหตุ:
  • เวลาสำหรับการบันทึกสูงสุดสำหรับภาพยนตร์ AVCHD หนึ่งเรื่องจะประมาณ 29 นาที
  • เวลาสำหรับการบันทึกและขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับภาพยนตร์ MP4 หนึ่งเรื่องจะประมาณ 29 นาที และ 2 GB ตามลำดับ ด้วยเหตุนี้การบันทึกอาจจะหยุดลงไปได้ถ้าขนาดของไฟล์ถึง 2 GB ก่อนที่เวลาจะถึง 29 นาที
  • ภาพยนตร์ไม่สามารถจะทำการบันทึกได้ในหน่วยความจำภายใน
  • เวลาการบันทึกอาจจะแปรเปลี่ยนไปได้ ขึ้นอยู่กับสถานะการณ์ของการถ่ายและสื่อสำหรับบันทึก
  • เวลาการถ่ายต่อเนื่องจะแตกต่างกันไปตามสถานะต่าง ๆ ของการถ่ายนั้น (อุณหภูมิ, ฯลฯ)

  ขอแนะนำการ์ดต่อไปนี้
  • การ์ดหน่วยความจำ SD / SDHC / SDSC / ที่เป็น Class 4 หรือสูงกว่า
  • การ์ดหน่วยความจำ microSD / microSDHC ที่เป็น Class 4 หรือสูงกว่า
  • Memory Stick PRO Duo™ Mark 2
  • Memory Stick PRO-HG Duo™
  • Memory Stick Micro™ Mark2

  หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์เฉพาะ เพื่อที่จะใช้การ์ดหน่วยความจำ microSD / microSDHC หรือ Memory Stick micro.