หมายเลข ID หัวข้อ : 00225294 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/03/2019

ไม่สามารถแสดงการแนะนำรายการทีวี หรือรายการเรื่อง ในระหว่างที่รับชมอินพุทจากภายนอก

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้เป็น Android™ 8.0 เท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้.

    ไม่แสดงการแนะนำรายการทีวี หรือเรื่องที่บันทึกไว้ แม้ว่าจะกดที่ปุ่ม Guide หรือ TitleList ในระหว่างที่รับชมจากอินพุทภายนอก 
    ถ้าหาก BRAVIA Sync มีการเปิดไว้หรือท่านกำลังใช้งาน IR Blaster อยู่, การกดปุ่ม Guide หรือ TitleList บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี จะส่งสัญญาณนั้นไปที่อุปกรณ์ภายนอก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดสเปคของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย, การแนะนำรายการ หรือรายการที่บันทึกไว้ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่อาจจะแสดงขึ้นมาได้

    หมายเหตุสำหรับทีวีอื่นที่นอกเหนือจาก A9F และ Z9F ซีรีส์:
    ในรายสเปคก่อนหน้า ถ้าหากท่านกดปุ่ม Guide หรือ Titlelist บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวี ในระหว่างที่ BRAVIA Sync เปิดอยู่ หรือในระหว่างที่ใช้ IR Blaster อยู่, รายการโปรแกรมของทีวีหรือเรื่องที่บันทึกไว้จะมีแสดงขึ้นมา