หมายเลข ID หัวข้อ : 00137823 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/12/2015

มีไฟล์ฟอร์แมทใดบ้างที่รองรับได้ใน PlayMemories Home?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ไฟล์ที่มีฟอร์แมทดังต่อไปนี้ได้รับการรองรับในซอฟต์แวร์ PlayMemories Home:

 • JPEG
 • MPO
 • TIFF
 • GIF
 • SRF/SR2/ARW (Sony RAW)
 • DV-AVI
 • MOTION-JPEG
 • WMV
 • MPEG-1
 • MPEG-2
 • TS (AVC)
 • MP4 (MPEG-4)
 • MP4 (AVI)

ท่านสามารถดูรายการของฟอร์แมทที่รองรับได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

 1. เริ่มการทำงานของซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.
 2. บนแถบ menu, คลิกที่ Help.
 3. คลิกเลือกที่ About PlayMemories Home.
 4. ในหน้าต่าง About PlayMemories Home, คลิกที่ปุ่ม Supported Formats.