หมายเลข ID หัวข้อ : 00137823 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/05/2022

มีไฟล์ฟอร์แมทใดบ้างที่รองรับได้ใน PlayMemories Home?

  ไฟล์ที่มีฟอร์แมทดังต่อไปนี้ได้รับการรองรับในซอฟต์แวร์ PlayMemories Home:

  • JPEG
  • MPO
  • TIFF
  • GIF
  • SRF/SR2/ARW (Sony RAW)
  • DV-AVI
  • MOTION-JPEG
  • WMV
  • MPEG-1
  • MPEG-2
  • TS (AVC)
  • MP4 (MPEG-4)
  • MP4 (AVI)

  ท่านสามารถดูรายการของฟอร์แมทที่รองรับได้ตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้.

  1. เริ่มการทำงานของซอฟต์แวร์ PlayMemories Home.
  2. บนแถบ menu, คลิกที่ Help.
  3. คลิกเลือกที่ About PlayMemories Home.
  4. ในหน้าต่าง About PlayMemories Home, คลิกที่ปุ่ม Supported Formats.