หมายเลข ID หัวข้อ : 00074076 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ภาพตัวอย่างขนาดเล็ก (Thumbnail) ไม่แสดงออกมาจากกล้องดิจิตอลที่เชื่อมต่ออยู่ทาง USB.

    ภาพตัวอย่างขนาดเล็กอาจไม่แสดงออกมา ถ้าหากกล้องถ่ายภาพดิจิตอลนั้นตั้งไว้เป็น Picture Transfer Protocol (PTP) หรือ Media Transfer Protocol (MTP) ในการใช้โอนถ่ายวิดีโอหรือรูปภาพนิ่งต่าง ๆ ไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ บางรุ่นของเครื่องเล่น Blu-ray Disc (BD), เครื่องเล่น Network Media, เครื่องรับ A/V และระบบ Home Theater (HT) จะไม่รองรับโปรโตคอลเหล่านี้.

    ขอแนะนำให้ตั้งค่า การเชื่อมต่อ USB ของกล้องให้ไปเป็น Auto หรือ Mass Storage/MSC setting, ถ้าหากมีให้ตั้งได้. สามารถทำการเชื่อมต่อตัวอ่านการ์ด USB ที่รองรับการ์ดหน่วยความจำของกล้องได้.