หมายเลข ID หัวข้อ : 00125800 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

เพลงหยุดการเล่นทันที เมื่อฉันเริ่มเล่นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉัน.

    การเล่นเพลงจากคอมพิวเตอร์จะหยุดไป ถ้าหากการปรับตั้งของ Power Management ในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ตั้งให้มีการเข้าโหมด Standby  หรือ โหมด Sleep ในฮาร์ดดิสก์เป็นแบบอัตโนมัติ.

    ถ้าหากคุณใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อทำการสตรีมมิ่งหรือฟังเพลงจากระบบ HomeShare Network system, ขอแนะนำให้ทำการเปลี่ยนการปรับตั้ง Power Management สำหรับโหมด Standby ของคุณในปัจจุบันเพื่อยืดเวลาการเล่น. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อทำการตรวจสอบรายละเอียดถึงวิธีการเปลี่ยนการปรับตั้ง Power Management ของคอมพิวเตอร์ของคุณ.