หมายเลข ID หัวข้อ : 00163704 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/11/2016

การทำงานของโหมด Standby คืออะไร?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

โหมด Standby เป็นสภาวะการจัดการกำลังงาน ที่จะเก็บบันทึกสถานะของระบบและอุปกรณ์ต่อพ่วงไว้ใน Random Access Memory (RAM). การสิ้นเปลืองพลังงานจะถูกลดลงไปให้เหลือน้อยที่สุด, และระบบยังคงเปิดทำงานอยู่. ถ้าต้องการจะให้ระบบกลับเข้าสู่สภาวะการทำงานปกติ, ให้กดที่คีย์ใด ๆ หรือสวิทช์ POWER บนคอมพิวเตอร์.

หมายเหตุ: คีย์กดร่วมกันสำหรับเปิดการทำงานของโหมด Standby คือ Fn+ESC.