หมายเลข ID หัวข้อ : 00104000 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 15/12/2015พิมพ์

สามารถจัดการกับไลบรารี่ (เพลง, อื่น ๆ) ของ Media Go

  ซอฟต์แวร์ Media Go ช่วยท่านจัดการไลบรารี่เพลง สำหรับทุก ๆ บัญชีผู้ใช้งาน.
  เพิ่มโฟลเดอร์ส่วนตัวสำหรับแต่ละบัญชีผู้ใช้งานที่ไลบรารี่ Media Go.

  1. คลิก File - Add/Remove Media from Library... ในเมนูที่อยู่บนหน้าจอของ Media Go.
  2. คลิก Add Folder... และเพิ่มแต่ละโฟลเดอร์สำหรับแต่ละบัญชีผู้ใช้งาน.
  3. คลิก OK.
  สิ้นสุดกระบวนการทำงาน.
  ท่านไม่สามารถเรียกดูแต่ละโฟลเดอร์ของบัญชีผู้ใช้งานแต่ละคนได้ ถ้าท่านไม่ล็อกอินเข้าไปใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยบัญชีผู้ใช้งานนั้น.

  หมายเหตุ: รายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับการใช้งานของซอฟต์แวร์ Media Go แสดงที่: http://mediago.sony.com/enu/supported-devices/.
  ซอฟต์แวร์ Media Go อาจจะใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้. แต่เราไม่รับรองการทำงาน ถ้าหากไม่ได้อยู่ในรายการที่ระบุไว้.