หมายเลข ID หัวข้อ : 00125614 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

ไม่สามารถเล่นเพลงจากเครือข่ายในบ้าน.

    เมื่อรับฟังเพลงจากเครือข่ายในบ้าน, อาจใช้เวลาในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายในบ้าน, เนื่องจาก ในแต่ละอุปกรณ์ที่ใช้งานได้กับ DLNA จะต้องสามารถรองรับคอมโปเนนท์ที่กำลังใช้อยู่ได้.

    ให้ทำการปิดและเปิดตัวเครื่องนั้นอีกครั้ง, รอประมาณ 5 นาที แล้วลองทำการเชื่อมต่อใหม่อีก.