หมายเลข ID หัวข้อ : 00052823 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/06/2020

ขอบของภาพที่ด้านมุมกว้างของการซูมออกมาผิดเพี้ยน.

  เมื่อทำการถ่ายด้วยเลนส์ซูมที่ตั้งไว้เป็นมุมกว้าง ขอบของภาพอาจจะมีการผิดเพี้ยน ขึ้นอยู่กับวัตถุนั้น ๆ.
  ถ้าหากความผิดเพี้ยนนั้นเป็นปัญหา แนะนำให้ท่านถ่ายภาพนั้นด้วยการซูมแบบดิจิตอล หรือ ถ่ายด้วยการซูมแบบออฟติคอลแต่ออกห่างจากตำแหน่งของวัตถุนั้นเล็กน้อย, หรือ จัดองค์ประกอบภาพที่ให้วัตถุนั้นอยู่ตรงกลาง.

  ตัวอย่างของการถ่ายที่มุมกว้าง
  รูปภาพประกอบ

  การถ่ายภาพจากตำแหน่งที่ห่างออกมาจากวัตถุ
  รูปภาพประกอบ