หมายเลข ID หัวข้อ : 00128726 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020พิมพ์

มุมของการมองเห็นเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด เมื่อทำการถ่ายภาพด้วย Continuous Auto Focus (AF-C).

    เพื่อทำให้ขนาดของเลนส์ในกล้องตามต้องการ, เลนส์สำหรับใช้ในการโฟกัสจะวางพอดีอยู่ที่ด้านหน้าของตัวเซ็นเซอร์ภาพ.
    สิ่งนี้จึงทำให้มีมุมที่มองเห็นผันแปรไป, อันเกิดจากการเคลื่อนไหวของเลนส์ที่ใช้ในการโฟกัส, ซึ่งกว้างกว่าของกล้องรุ่นก่อนหน้านี้. จึงทำให้รูปภาพที่แสดงบนจอมอนิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงที่กว้างกว่า ในระหว่างที่กดปุ่มปลดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่ง.

    นอกจากนี้, ความชัดของภาพจะเพิ่มมากขึ้น, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, เมื่อค่ารูเปิดรับแสง (ค่า F) มีค่าสูงขึ้น. ด้วยเหตุนี้ เลนส์ที่ใช้ในการโฟกัสจำเป็นต้องทำให้มีมุมที่กว้างกว่าในระหว่างการตรวจหาค่าพีคของคอนทราส. ในสถานการณ์เช่นนี้, ค่ามุมของการมองเห็นจึงมีแนวโน้มว่า จะมีความผันแปรมากขึ้นไปอีก.

    อย่างไรก็ตาม, การเคลื่อนไหวของเลนส์สำหรับโฟกัสและความผันแปรที่ตามมาของมุมการมองเห็นในจอมอนิเตอร์ จะมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนไหว เมื่อพยายามจะทำการโฟกัสบนตัววัตถุ. หมายถึงว่า ปัญหาอย่างเช่น การเลื่อนของการโฟกัส(focus shift) ในภาพที่บันทึกไว้จะไม่เกิดขึ้น.