หมายเลข ID หัวข้อ : 00274019 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/01/2022

แม้จะเปิด Breathing Comp. ไว้ แต่ก็จะยังมีการเปลี่ยนแปลงในมุมมองภาพได้ (ILCE-7M4).

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    ท่านอาจจะสามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงใน มุมมองภาพนี้สังเกตุได้น้อยลงจากการปรับแต่งการตั้งค่าต่อไปนี้ได้

    • ทำการตั้งค่า AF Transition Speed ไปที่ค่าต่ำลง
    • ทำการตั้งค่ารูรับแสงให้ใกล้กับการเปิดแบบกว้าง (Wide) มากขึ้น
    • ทำการตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้เร็วขึ้น