หมายเลข ID หัวข้อ : 00066764 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/02/2014

วัตถุประสงค์ของมาตรวัดระดับดิจิตอล (digital level gauge) คืออะไร?

มาตรวัดระดับดิจิตอล (Digital level gauge)

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

มาตรวัดระดับดิจิตอล (digital level gauge) จะแสดงให้ทราบว่ากล้องนั้นตั้งอยู่ได้ระดับทั้งในแนวทิศทางระดับ และหน้า-หลังหรือไม่ เมื่อกล้องได้ระดับแล้ว, ตัวแสดงสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

รูปภาพ

หมายเหตุ:

  • เพื่อให้มาตรวัดระดับดิจิตอลแสดงออกมา, ให้กดที่ปุ่ม DISP ซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง
  • ความผิดพลาดของมาตรวัดระดับดิจิตอลนี้จะมีมากขึ้น ถ้าหากตัวกล้องนั้นมีการเอียงไปด้านหน้าหรือด้านหลังมากเกินไป
  • การเอียง ±1° อาจจะยังมีการแสดงอยู่เหมือนเดิม ถ้าหากกล้องนั้นอยู่ในลักษณะเกือบจะได้ระดับ; ซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติ.