หมายเลข ID หัวข้อ : 00091005 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/12/2015

ความแตกต่างระหว่าง sRGB และ Adobe RGB คืออะไร?

  RGB เป็นมาตรฐานสำหรับช่องว่างของสี (color space) (รูปแบบใช้สำหรับแทนการแสดงสีสัน).
  มีอยู่ด้วยกันสองมาตรฐาน: sRGB และ Adobe RGB. มาตรฐานทั้งสองจะแตกต่างกันในด้านของช่วงช่องว่างสี ที่สามารถสร้างขึ้นมาได้.

  Image  • sRGB
   เป็นมาตรฐานช่องว่างของสี ที่นิยามไว้โดย International Electrotechnical Commission (IEC).
   sRGB เป็นมาตรฐานสากลที่นำมาจากซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ทั่วไป เช่น Windows, จอแสดงผล, เครื่องพิมพ์, และ กล้องดิจิตอล.
   โดยการใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ sRGB สำหรับทางด้านอินพุทและเอาท์พุท, ความแตกต่างของสีสามารถทำให้ลดน้อยลงในระหว่างอุปกรณ์ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างสีที่ต้องการขึ้นมา. อย่างไรก็ตาม, ช่วงของสีต่าง ๆ สามารถแสดงออกมาได้จำกัดถึงเพียงบางระดับ.

  • Adobe RGB
   เป็นมาตรฐานที่เสนอโดย Adobe Systems.
   มีพื้นที่ของการสร้างสีสันที่กว้างกว่าของพื้นที่ของ sRGB, ดังนั้น สามารถที่จะให้สีออกมาได้รายละเอียดที่มากกว่า. ด้วยเหตุผลนี้, จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในงานต่าง ๆ เช่น ในอุตสาหกรรมการพิมพ์.
   เพื่อที่จะให้สีของ Adobe RGB ออกมาอย่างถูกต้องตามของรูปภาพ, จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกันได้กับฮาร์ดแวร์ที่ทำงานร่วมกันได้ เช่น จอแสดงผลและเครื่องพิมพ์.

  หมายเหตุ: ภาพที่มีความอิ่มตัวต่ำที่เป็นผลจากการให้ภาพที่บันทึกไว้ใน Adobe RGB ไปให้กับทีวีหรือจอมอนิเตอร์ หรือจากการพิมพ์ ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21). ถ้าหากท่านมีซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานร่วมกันไม่ได้กับมาตรฐาน Adobe RGB, ท่านควรทำการบันทึกในแบบ sRGB แทน.