หมายเลข ID หัวข้อ : 00112022 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/04/2022

ฉันจะสามารถปรับระดับเสียงการบันทึกในกล้องของฉัน เมื่อใช้ไมโครโฟนที่ใช้งานด้วยกันได้กับฐานมัลติอินเตอร์เฟส (Multi-interface shoe) ได้หรือไม่?

    ท่านไม่สามารถปรับ ระดับเสียงในการบันทึกในกล้องได้ ถ้าหากใช้ไมโครโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้กับฐานมัลติอินเตอร์เฟส (Multi-interface shoe) ตัวเลือกที่จะใช้ทำการปรับ Audio Rec Level ของกล้องจะมีให้เฉพาะเมื่อใช้ไมโครโฟนในตัวหรือไมโครโฟนภายนอกที่เชื่อมต่อกับแจ็คต่อ microphone ของกล้อง

    เมื่อใช้ไมโครโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้กับ XLR adaptor (XLR-K1M หรือ XLR-K2M ฯลฯ) หรือ ไมโครโฟนที่ใช้งานร่วมกันได้กับฐานมัลติอินเตอร์เฟส (Multi-interface shoe) ที่มีฟังก์ชันปรับระดับเสียง ให้ใช้ฟังก์ชันปรับระดับเสียงใน XLR adaptor หรือไมโครโฟนภายนอก เพื่อเปลี่ยนค่าระดับเสียงการบันทึก