หมายเลข ID หัวข้อ : 00242849 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/03/2020

ตารางกิจกรรม Sony Digital Camera Thailand ประจำเดือน มีนาคม 2563

    5 มีนาคม 2563 Weekday Training Course : Basic Metering พื้นฐานการวัดแสง

    7 มีนาคม 2563 Basic Camera and Photography : พื้นฐานการใช้งานกล้องและการถ่ายภาพ

  12 มีนาคม 2563 Weekday Training Course : การปรับตั้งค่ากล้อง Sony ระดับสูง

  15 มีนาคม 2563 Art of Composition ศิลปะการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย

  26 มีนาคม 2563 Basic Camera Usage พื้นฐานการใช้งานกล้อง

   

  รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม กรุณาดูเพิ่มเติมที่

  https://www.facebook.com/SonyDigitalCameraThailand