หมายเลข ID หัวข้อ : 00204762 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/04/2021

S-Gamut คืออะไร?

  S-Gamut เป็นสเปซของสี (ช่วงของสี) ที่นิยามไว้โดย Sony ตัวอย่างของสเปซสี (ช่วงของสี) รวมอยู่ใน ITU-R BT.709 สำหรับ HDTV และ DCI-P3 สำหรับภาพยนตร์ดิจิทัล ฟีเจอร์อันหลังจะมีช่วงของสีที่กว้างกว่า. S-Gamut จะให้สเปซสีที่กว้างกว่าของอีกสองอันก่อนหน้านี้. เมื่อใช้ S-Gamut, สีจะต้องมีการแบ่งเป็นระดับชั้นหลังการบันทึกเพื่อที่จะทำการปรับภาพยนตร์สำหรับให้แสดงในอุปกรณ์ต่าง ๆได้เช่น HDTV หรือเครื่องฉายภาพยนตร์ดิจิทัล.

  S-Gamut มีด้วยกันสามชนิด:

  • S-Gamut / S-Gamut3

   S-Gamut และ S-Gamut3 มีสเปซของสีที่กว้างกว่าของ S-Gamut3.Cine และสามารถปรับได้อย่างกว้างขวาง. สเปซของสีเหล่านี้จะครอบคลุมในช่วงเดียวกัน แต่ S-Gamut3 จะให้สีที่ผ่านการปรับปรุงมาแล้ว.

  • S-Gamut3.Cine

   S-Gamut3.Cine มีสเปซของสีที่กว้างกว่าของ DCI-P3 เล็กน้อย. การรวมกันของ S-Gamut3.Cine กับ S-Log3, ที่มีคุณสมบัติในการแบ่งระดับชั้นคล้ายกันกับฟิล์มเนกาติฟที่ผ่านการสแกนมา, ทำให้ง่ายที่จะแบ่งระดับภาพยนตร์สำหรับการเล่นกลับในอุปกรณ์ต่าง ๆเช่นเครื่องฉายภาพยนตร์ดิจิทัล.

  สำหรับภาพแสดงของสเปซสีแต่ละอัน ให้ดูจากภาพด้านล่าง.

  สเปซสี

  หมายเหตุ: สำหรับรายละเอียดต่าง ๆในการแบ่งระดับ ให้อ้างอิงกับหน้าด้านล่างนี้.
  การถ่ายภาพด้าย S-Log สำหรับการแบ่งระดับชั้นของสี