หมายเลข ID หัวข้อ : 00112700 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/06/2020พิมพ์

วันที่ถ่ายรูปไม่มีบันทึกไว้ที่ด้านล่างขวาของรูปภาพ.

    ถ้าหากไม่มีวันที่ถ่ายรูปบันทึกไว้ที่ด้านล่างขวาของรูปภาพ แม้ว่าจะได้มีการตั้งค่า Write Date ให้เป็น On, การตรวจจับทิศทางการหันของกล้อง (แนวตั้ง / แนวนอน) อาจไม่ได้รับการตรวจหาอย่างถูกต้อง ขึ้นอยู่กับว่า ท่านจับถือกล้องอย่างไรในตอนที่ถ่ายภาพ. ในกรณีนี้, วันที่อาจมีการบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ไม่ได้ตั้งใจในรูปภาพนั้น. ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่า วันที่ได้รับการบันทึกไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้อง.

    • ถ้าหากท่านขยับกล้องทันที ภายหลังการถ่ายภาพ, การตรวจจับอาจทำได้ไม่ถูกต้อง.
    • แนะนำให้คงกล้องไว้ในตำแหน่งเดิมจนข้อความ Processing... หายไปจากหน้าจอ.
    • เมื่อท่านจับกล้องหงายขึ้นหรือคว่ำลง (โดยผิวหน้าของเลนส์ขนานกับพื้น), วันที่จะมีการบันทึกไว้ในตำแหน่งแนวนอน.

    หมายเหตุ: การตรวจจับทิศทางการหันของกล้องจะมีปรากฎในการแสดงของรูปภาพที่บันทึกไว้ด้วยเช่นกัน. ถ้าหากทิศทางของรูปภาพไม่ถูกต้อง วิธีการหนึ่งที่จะทำการเปลี่ยนทิศทางการหันอาจใช้ฟังก์ชั่น Rotate จาก MENU โดยการปรับด้วยตนเอง ในขณะที่กล้องบางรุ่น, จะสามารถใช้ปุ่ม Fn ในระหว่างการเล่นได้. ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ท่านสำหรับรายละเอียดต่าง ๆ.