หมายเลข ID หัวข้อ : 00074761 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/08/2015

ส่วนล่างของรูปภาพเมื่อถ่ายด้วยแฟลชจะดำมืด.

การถ่ายภาพด้วยแฟลช

  เมื่อทำการถ่ายภาพด้วยแฟลชที่จัดมาให้หรือแฟลชในตัวของกล้อง, แสงไฟของแฟลชอาจจะถูกปิดกั้นด้วยตัวเลนส์, ที่อาจจะทำให้เกิดเป็นเงามืดที่ส่วนล่างของรูปภาพ.
  (ในการใช้เลนส์ เช่น SEL18200, SEL18200LE, ฯลฯ., ยิ่งมุมการถ่ายมากขึ้นเท่าใด, แสงก็จะยิ่งถูกปิดกั้นมากตามไปด้วย.)

  ให้ถอดตัวฮูดบังหน้าเลนส์ออกและใช้การซูมทางด้านที่เป็นการถ่ายภาพจากระยะไกล และถ่ายวัตถุจากระยะห่างออกมาเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีเงามืดในภาพที่ถ่ายได้.
  ถ้าหากกล้องของท่านมีฐานใส่สำหรับอุปกรณ์เสริม ขอแนะนำให้ท่านใช้แฟลชภายนอกที่เป็นอุปกรณ์เสริมแทน.

  หมายเหตุ:
  • ถ้าหากท่านใส่เลนส์ A-mount โดยการใช้ตัว Mount Adaptor ช่วย, เงามืดอาจปรากฎกับเลนส์ต่าง ๆ มากมาย แม้ว่า จะมีสภาวะตามข้างต้นครบถ้วนแล้วก็ตาม.
  • รูปภาพมีขอบภาพที่มืด ถ้าหากท่านใช้เลนส์ที่เป็นแบบมุมกว้าง ซึ่งแสงจากไฟแฟลชไม่สามารถจะครอบคลุมได้หมด (เช่น SEL1018, ฯลฯ.).