หมายเลข ID หัวข้อ : 00052621 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/06/2022

รูปภาพและภาพยนตร์บันทึกไว้ที่ใด (DSC-QX ซีรีส์)?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    รูปภาพนิ่งจะเก็บไว้ทั้งที่การ์ดหน่วยความจำในกล้องและที่สมาร์ทโฟน การบันทึกภาพยนตร์จะบันทึกไว้ที่การ์ดหน่วยความจำในกล้องเท่านั้น

    หมายเหตุ: ขึ้นกับระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนของท่าน โฟลเดอร์ปลายทางอาจจะแตกต่างกันได้