หมายเลข ID หัวข้อ : 00052621 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 19/03/2018

รูปภาพและภาพยนตร์ต่าง ๆ ถูกเก็บบันทึกไว้ที่ใด?

    รูปภาพนิ่งต่าง ๆ จะได้รับการเก็บบันทึกไว้ทั้งใน  การ์ดหน่วยความจำในกล้อง และ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน การบันทึกภาพยนตร์จะทำการเก็บบันทึกไว้ที่  การ์ดหน่วยความจำในตัวกล้องเท่านั้น

    หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของท่าน โฟลเดอร์ปลายทางจะมีการเปลี่ยนไปได้