หมายเลข ID หัวข้อ : 00169394 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2018

ต้องใช้ฟอร์แมท 3D อะไรบ้างในการดูรายการ 3D ในทีวี?

  ฟอร์แมท 3D ที่ต้องการ:

  • 1080p/24 เฟรมแพ็คกิ้ง
  • 720p/60 เฟรมแพ็คกิ้ง
  • 1080i/60 Side-by-Side (Half)
  • 1080p/24 Over-Under (บนและล่าง)
  • 720p/60 Over-Under (บนและล่าง)

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากท่านพบว่าการแสดงภาพ 3D ทำได้ลำบาก, แสดงว่าหนึ่งในอุปกรณ์จ่ายสัญญาณเช่นกล่องเซ็ตทอปสำหรับรับสัญญาณเคเบิล หรือสัญญาณดาวเทียม ไม่มีฟอร์แมทที่จำเป็นหนึ่งในห้า ของฟอร์แมท 3D เหล่านี้ออกมา. ถ้าจำเป็น ให้ติดต่อกับผู้ให้บริการสัญญาณเคเบิลหรือดาวเทียมของท่านสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม.
  • ความละเอียดของทีวี สามารถจะตรวจเช็คได้โดยการกดที่ปุ่มDISPLAY บนตัวรีโมทคอนโทรลของทีวีที่จัดมาให้. ถ้าหากความละเอียดที่แสดงเป็น 480, ให้เปลี่ยนความละเอียดที่เอาท์พุทออกมาในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ด้วย. แนะนำให้ปิดความละเอียดที่ 480i และ 480p ไว้.