หมายเลข ID หัวข้อ : 00200341 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/07/2018

แต่ละขั้วแจ็คเอาท์พุท จะให้เสียงที่มีคุณลักษณะและออดิโอฟอร์แมทอะไรออกมาบ้าง ?

  ต่อไปนี้เป็นคุณลักษณะของเสียงที่รองรับได้(จำนวนของแชลแนล และความถี่แซมปลิ้ง) ฟอร์แมทออดิโอจากแต่ละขั้วแจ็คเอาท์พุทสำหรับเครื่องเล่นนี้:

  หมายเหตุ: อ้างอิงกับส่วนของ ผลิตภัณฑ์และกลุ่ม ของหัวข้อนี้ เพื่อตรวจสอบดูว่าข้อมูลนี้จะใช้กับเครื่องรุ่นที่กำลังใช้ได้หรือไม่ สำหรับข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของเครื่องรุ่นอื่น ๆ ให้อ้างอิงด้านล่างของหน้านี้.

  HDMI:

  • LPCM (ได้ถึง 7.1 ch)

   หมายเหตุ: LPCM 7.1 ch สำหรับ 96/48 kHz เท่านั้น

  • Dolby Digital (ได้ถึง 5.1 ch)
  • Dolby Digital Plus (ได้ถึง 7.1 ch)
  • Dolby TrueHD (ได้ถึง 7.1 ch)
  • DTS ES Matrix (ได้ถึง 6.1 ch)
  • DTS ES Discrete (ได้ถึง 6.1 ch)
  • DTS ES 8ch Discrete (ได้ถึง 7.1 ch)
  • DTS 96/24 (ได้ถึง 5.1 ch)
  • DTS 96/24 ES Matrix (ได้ถึง 6.1 ch)
  • DTS (ได้ถึง 5.1 ch)
  • DTS-HD High Resolution Audio (ได้ถึง 7.1 ch)
  • DTS-HD Master Audio (ได้ถึง 7.1 ch)
  • MPEG2 AAC(ARIB) (ได้ถึง 5.1 ch) *1

  Digital Output:

  • LPCM (ได้ถึง 2 ch)
  • Dolby Digital (ได้ถึง 5.1 ch)
  • DTS (ได้ถึง 5.1 ch)

  Analog:

  • 2 ch *1


  *1 รองรับได้เฉพาะในบางรุ่นเท่านั้น.

  ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของรุ่นอื่น ๆ :

  รุ่นข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้
  BDP-BX150ฟอร์แมทออดิโอที่ใช้งานร่วมกันได้จากแต่ละขั้วแจ็คเอาท์พุท
  BDP-BX350
  BDP-BX370
  BDP-BX550
  BDP-S1500
  BDP-S1700
  BDP-S3500
  BDP-S3700
  BDP-S4500
  BDP-S5500


  สำหรับข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ ของ UBP ซีรีส์, ให้อ้างอิงกับลิงค์ด้านล่างนี้: