หมายเลข ID หัวข้อ : 00228979 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 26/06/2019

Mail Read Out/Reply ไม่แสดงออกมาบนหน้าจอของอุปกรณ์ หรือหน้้าจอหลักของแอป Remote

    ฟีเจอร์ Mail Read Out / Reply ไม่มีให้อีกต่อไปนี้ใน แอป Remote สำหรับ Android เวอร์ชัน 2.2.1 หรือที่ใหม่กว่า