หมายเลข ID หัวข้อ : 00206510 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022พิมพ์

ถาดของเครื่องเล่น Blu-ray Disc ไม่เปิดออกมาหรือคืนแผ่นที่ใส่ไว้ออกมาให้

  ปัญหาเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากแผ่นดิสก์นั้นเสีย หรือถ้าหากแผ่นดิสก์นั้นมีการใส่เข้าไปในเครื่องเล่น Blu-ray Disc อย่างไม่ถูกต้อง ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อทำการเปิดถาดใส่แผ่นและคืนแผ่นดิสก์นั้นออกมา

  หมายเหตุ:

  • ถ้าหากถาดใส่แผ่นถูกล็อกไว้ ให้อ้างอิงกับคู่มือสำหรับขั้นตอน (Child Lock) เพื่อปลดล็อกถาดใส่แผ่น ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่อง TLK ON หรือ LOCKED จะแสดงที่ช่องแสดงผลด้านหน้าของเครื่องเล่นแผ่นนั้น
  • ถาดใส่แผ่นจะไม่ตอบสนอง ในระหว่างการสตรีมทางอินเทอร์เน็ต (เช่น NETFLIX) แม้ท่านจะกดที่ OPEN/CLOSE
  • สำหรับ BDP-S300, หรือ BDP-S500, กรุณาอ้างอิงกับคำถามที่พบบ่อยนี้: ถาดใส่แผ่นไม่คืนออกมาเมื่อกดปุ่ม เปิด (OPEN) หรือ ปิด (CLOSE)


  การแก้ปัญหา

  1. ปิดเครื่องเล่น Blu-ray Disc ลงไป
  2. ถอดสายไฟกำลัง (สายไฟหลัก) หรือตัวอะแดปเตอร์ AC ออก
  3. ปล่อยให้เครื่องเล่นดิสก์นั้นไว้อย่างนั้นโดยไม่มีกำลังไฟประมาณ 30 วินาที
  4. ในระหว่างที่กดปุ่ม เปิด/ปิด (OPEN/CLOSE) ที่อยู่ทางด้านหน้าของเครื่องเล่นดิสก์นั้นไว้ ให้เสียบสายไฟกำลังไฟ (สายไฟหลัก) เข้าไปใหม่
   หมายเหตุ:
   • ขั้นตอนนี้อาจจะต้องมีการช่วยเหลือของบุคคลอื่นด้วยก็ได้
   • ตัวอย่างนี้ใช้ภาพของเครื่องรุ่น BDP-S3700 ตำแหน่งของปุ่มสำหรับเครื่องรุ่นของท่านอาจจะแตกต่างกันออกไปเล็กน้อย อ้างอิงกับคู่มือที่ให้มาพร้อมกับเครื่องของท่านสำหรับตำแหน่งที่ถูกต้อง
    ปุ่ม เปิด/ปิด บนเครื่องเล่น
    1. ปุ่ม (เปิด/ปิด (Open/Close))
  5. หลังการเสียบสายไฟกำลัง(สายไฟหลัก) หรือตัว AC adapter, เข้าไปใหม่แล้ว เมื่อถาดเปิดขึ้นมา ให้ปล่อยมือจากปุ่ม OPEN/CLOSE .
  6. นำแผ่นออกจากถาด
  7. เมื่อนำแผ่นออกจากถาด ให้ถอดสายไฟ (สายไฟหลัก) หรือตัวอะแดปเตอร์ AC เพื่อคืนสภาพการทำงานของเครื่องเล่น

  ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะจำเป็นต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว

  การซ่อมและการรับประกัน