หมายเลข ID หัวข้อ : 00206510 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/01/2019

ถาดของเครื่องเล่น Blu-ray Disc ไม่เปิดออกมาหรือคืนแผ่นที่ใส่ไว้ออกมาให้.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ปัญหาเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากแผ่นดิสก์นั้นเสีย หรือถ้าหากแผ่นดิสก์นั้นมีการใส่เข้าไปในเครื่องเล่น Blu-ray Disc อย่างไม่ถูกต้อง. ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ เพื่อทำการเปิดถาดใส่แผ่นและคืนแผ่นดิสก์นั้นออกมา.

 1. ปิดเครื่องเล่น Blu-ray Disc ลงไป.
 2. ถอดสายไฟกำลัง(สายไฟหลัก) หรือตัว AC adapter ออก.
 3. ปล่อยให้เครื่องเล่นดิสก์นั้นไว้อย่างนั้นโดยไม่มีกำลังไฟประมาณ 30 วินาที.
 4. ในระหว่างที่กดปุ่ม OPEN/CLOSE ที่อยู่ทางด้านหน้าของเครื่องเล่นดิสก์นั้นไว้ ให้เสียบสายไฟกำลังไฟ(สายไฟหลัก)เข้าไปใหม่.
   รูปภาพประกอบ(open/close)

  ข้อสำคัญ: สำหรับเครื่องรุ่นที่เป็น Blu-ray Disc Home Theater บางรุ่น จำเป็นต้องกดค้างที่ปุ่ม OPEN/CLOSE และ PLAY ไว้พร้อมกัน จากนั้นให้เสียบสายไฟกำลัง(สายไฟหลัก) หรือ ตัว AC adapterเข้าไปใหม่.

  หมายเหตุ: ขั้นตอนนี้อาจจะต้องมีการช่วยเหลือของบุคคลอื่นด้วยก็ได้.

 5. หลังการเสียบสายไฟกำลัง(สายไฟหลัก) หรือตัว AC adapter, เข้าไปใหม่แล้ว เมื่อถาดเปิดขึ้นมา ให้ปล่อยมือจากปุ่ม OPEN/CLOSE.
 6. นำแผ่นออกจากถาด.
 7. ถ้าหากจำเป็น, ให้ถอดสายไฟกำลัง(สายไฟหลัก) หรือตัว AC adater ออก และเสียบกลับเข้าไปใหม่ เพื่อให้เครื่องเล่นกลับมาทำงานใหม่.

ถ้าหากปัญหายังคงไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะต้องขอรับ บริการตรวจซ่อม แล้ว.