หมายเลข ID หัวข้อ : 00239445 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/02/2020

ฉันไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของเครื่องเล่น Walkman ได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  สภาวะต่อไปนี้จะทำให้เครื่อง Walkman ไม่สามารถทำ การอัปเดตซอฟต์แวร์ได้:

  • มีข้อความแสดงถึงการมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอขึ้นมา: 

   การอัปเดตนี้ต้องใช้พื้นที่ว่างอย่างน้อย 2GB ในหน่วยความจำที่แชร์ไว้ในเครื่องเล่น ถ้าหากพื้นที่ว่างของหน่วยจัดเก็บภายในมีน้อยกว่า 2GB มีข้อความแสดงถึงการมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอขึ้นมา

   ตัวอย่างของ ข้อความแสดงความผิดพลาด 
   หมายเหตุ: รูปภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของหน้าจอแสดง ข้อความแสดงความผิดพลาด เมื่อทำการ อัปเดต Walkman ผ่านทาง Wi-Fi
   รูปภาพของหน้าจอข้อความแสดงความผิดพลาด

   ถ้าหากมี ข้อความแสดงความผิดพลาดนี้แสดงขึ้นมา ให้ลองทำดังต่อไปนี้:
   1. เช็คพื้นที่ว่างของเครื่องเล่น:
    1. ปัดหน้าจอ Home ขึ้นด้านบน
    2. เลือกที่  (Settings) และจากนั้นพื้นที่ว่างจะแสดงใน Storage
   2. ถ่ายโอนข้อมูลไปให้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือการ์ด microSD และทำให้พื้นที่ว่างในหน่วยความจำภายในที่แชร์ไว้เป็น 2GB หรือมากกว่า สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ หัวข้อ การนำเข้าเพลงจาก อุปกรณ์เสียงเช่น WALKMAN
  • สถานะการเชื่อมต่อของ Wi-Fi ที่ไม่เสถียร: 

   ให้อัปเดตในสถานที่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ดี
  • ระดับของ แบตเตอรี่ของเครื่องเล่นมีอยู่น้อยกว่า 60%: 

   อัปเดตเครื่อง Walkman ในระหว่างที่ทำการชาร์จไฟ และมีประจุใน แบตเตอรี่อย่างน้อย 60% ถ้าหาก แบตเตอรี่ต่ำเกินไป เครื่องอาจจะปิดลงไปได้ในระหว่างการ อัปเดต เป็นผลให้เครื่องเล่นอาจจะไม่มีการรีสตาร์ทใหม่ได้
  • เครื่องเล่นไม่ทำงานต่อจากหน้าจออัปเดตระบบ:

   ถ้าหากการอัปเดตระบบมีการตั้งไว้เป็น Do not allow ในการตั้งค่า จะทำให้เครื่องไม่สามารถอัปเดตได้ ให้ลองทำการแก้ปัญหาดูดังต่อไปนี้:
   1. เลือกที่   (Settings) — Apps & notifications — See all xx apps เพื่อแสดงแอปทั้งหมดที่ติดตั้งไว้
   2. จากเมนู จุดสามจุดเรียงกันทางแนวนอน ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ เลือกที่ Show system — System Update — Permissions
   3. ปรับรายการ Storage ให้เป็น ON