หมายเลข ID หัวข้อ : 00239445 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 18/04/2021

ไม่สามารถอัปเดตซอฟต์แวร์เครื่องเล่น Walkman ได้

  สภาวะต่อไปนี้อาจจะทำให้เครื่อง Walkman ไม่สามารถทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้สำเร็จ:


  มีข้อความแสดงถึงการมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอขึ้นมา: 

  การอัปเดตนี้ต้องใช้พื้นที่ว่างอย่างน้อย 2GB ในหน่วยความจำที่แชร์ไว้ในเครื่องเล่น ถ้าหากพื้นที่ว่างของ ที่เก็บข้อมูลภายในที่แบ่งกันน้อยกว่า 2GB ข้อความแสดงความผิดพลาดแนะนำว่าพื้นที่ว่างไม่เพียงพอจะแสดงขึ้นมา

  ตัวอย่างของ ข้อความแสดงความผิดพลาด 
  หมายเหตุ: รูปภาพด้านล่างเป็นตัวอย่างของ ข้อความแสดงความผิดพลาดเมื่อทำการอัปเตต เครื่อง Walkman ผ่าน Wi-Fi

  รูปภาพของหน้าจอข้อความแสดงความผิดพลาด

  ถ้าหากมี ข้อความแสดงความผิดพลาดนี้แสดงขึ้นมา ให้ลองทำดังต่อไปนี้:

  1. เช็คพื้นที่ว่างของเครื่องเล่น:
   1. ปัดหน้าจอโฮม (Home)ขึ้นด้านบน

   2. เลือกที่  (การตั้งค่า (Settings)) และจากนั้นพื้นที่ว่างจะแสดงใน หน่วยความจำ (Storage)

  2. ถ่ายโอนข้อมูลไปให้กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ หรือการ์ด microSD และทำให้พื้นที่ว่างในหน่วยความจำภายในที่แชร์ไว้เป็น 2GB หรือมากกว่า สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับ การนำเข้าเพลงจาก อุปกรณ์เสียงเช่นเครื่อง WALKMAN (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)


  สถานะการเชื่อมต่อของ Wi-Fi ที่ไม่เสถียร: 

  ให้อัปเดตในสถานที่มีการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ดี


  ระดับของ แบตเตอรี่ของเครื่องเล่นมีอยู่น้อยกว่า 60%: 

  อัปเดตเครื่อง Walkman ในระหว่างที่ทำการชาร์จไฟ และมีประจุในแบตเตอรี่อย่างน้อย 60% ถ้าหาก แบตเตอรี่ต่ำเกินไป เครื่องอาจจะปิดลงไปได้ในระหว่างการ อัปเดต เป็นผลให้เครื่องเล่นอาจจะไม่มีการรีสตาร์ทใหม่ได้


  เครื่องเล่นไม่ทำงานต่อจากหน้าจออัปเดตระบบ:

  ถ้าหากการอัปเดตระบบมีการตั้งไว้เป็นไม่อนุญาต (Do not allow)ในการตั้งค่า จะทำให้เครื่องไม่สามารถอัปเดตได้ ให้ลองทำการแก้ปัญหาดูดังต่อไปนี้:

  1. เลือกที่   (การตั้งค่า (Settings)) — แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications) — ดูทั้งหมด xx แอป (see all xx apps) เพื่อแสดงแอปทั้งหมดที่ติดตั้งไว้
  2. จากเมนู จุดสามจุดเรียงกันทางแนวนอน ที่ด้านขวาบนของหน้าจอ เลือกที่ แสดงระบบ (Show system) — อัปเดตระบบ (System Update) — การอนุญาต (Permissions)
  3. ปรับรายการ หน่วยความจำ (Storage) ให้เป็น เปิด (ON)