หมายเลข ID หัวข้อ : 00095388 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 02/05/2017

วิธีการแปลงไฟล์ RAW ไปเป็นรูปภาพ JPEG หรือ TIFF ด้วยซอฟต์แวร์ Image Data Converter.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

หมายเหตุ:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้มีซอฟต์แวร์ Image Data Converter ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด.
 • ซอฟต์แวร์ Image Data Converter นี้สามารถทำการดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์อันใดอันหนึ่งในต่อไปนี้:

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อทำการแปลงไฟล์ RAW.

 1. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ, เริ่มการทำงานของซอฟต์แวร์ Image Data Converter.
 2. ในหน้าต่างของ Image Data Converter, บนแถบเครื่องมือ, คลิกที่ File.
 3. ในเมนู File, คลิกที่ Open.
 4. ในหน้าต่างของ Open, ให้ไปที่โฟลเดอร์ที่มีไฟล์ RAW ที่คุณต้องการจะทำการแปลงอยู่.

  หมายเหตุ: ไฟล์ RAW จะมีนามสกุลของไฟล์เป็น .ARW.

 5. ให้ทำการคลิกเพื่อเปิดรูปภาพที่คุณต้องการจะแปลงนั้น.

  หมายเหตุ: ถ้าต้องการจะแปลงรูป RAW หลาย ๆ รูป, เลือกรูปภาพ RAW ทั้งหมดที่จะทำการแปลง.

 6. บนแถบเครื่องมือ, คลิกที่ File.
 7. ในเมนู File, คลิกที่ Output.
 8. ในหน้าต่างของ Output, เลือกที่ JPEG หรือ TIFF.

  หมายเหตุ: คุณอาจเปลี่ยน Output method และ File settings ตามความต้องการของคุณได้ ก่อนที่จะทำการคลิกที่ Save.

 9. คลิกที่ปุ่ม Save.