หมายเลข ID หัวข้อ : 00068795 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/06/2019

วิธีการเปิดหรือปิดการทำงานของฟีเจอร์ไฟส่องหลังแป้นพิมพ์ (keyboard backlight), หรือการปรับเปลี่ยนเมื่อไฟส่องหลังปิดลงไป.

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการตั้งค่าให้กับฟีเจอร์ ไฟส่องหลังของแป้นพิมพ์.

  ข้อสำคัญ: เพื่อที่จะใช้กระบวนการนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องมีฟีเจอร์ ไฟส่องหลังแป้นพิมพ์ (Backlit Keyboard) อยู่ด้วย. ซึ่งไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Sony ครบทุกเครื่องที่จะมีฟีเจอร์นี้. เพื่อที่จะดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีฟีเจอร์นี้หรือไม่, ให้ศึกษาจาก Marketing Specifications หรือ Users Guide.

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้นให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Search.

   Image

   หมายเหตุ: การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + Q จะนำท่านไปสู่หน้าจอ Search ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอของ Search, ในข่องของ Search ให้พิมพ์ข้อความ VAIO Control Center เข้าไป, และจากนั้นให้คลิกที่ไอคอนของ VAIO Control Center.
  3. ในหน้าต่างของ VAIO Control Center, ให้คลิกที่ Keyboard and Mouse.
   Image
  4. ในหน้าจอของ Keyboard and Mouse, ใน Keyboard Backlight, ให้คลิกที่ลูกศรชี้ลงในกรอบที่อยู่ใน Set the keyboard backlight action when plugged in และคลิกเพื่อทำการเลือกการดำเนินการทีต้องการ.
   • เปิดตลอดเวลา (Always on)
   • เปิดเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีแสงน้อย (Turn on in low light conditions)
   • ไม่เปิดการทำงาน (Do not turn on)

   Image
  5. ถ้าหากมีการเลือกไว้ที่ Turn on in low light conditions, ท่านจะสามารถเลือกความยาวของเวลาที่จะให้ไฟส่องหลังนั้นติดอยู่ก่อนที่จะดับลงไปเมื่อไม่มีการใช้งานบนแป้นพิมพ์ :
   • 10 วินาที
   • 30 วินาที
   • 60 วินาที
   • Do not turn off (ไม่มีการปิด)

   Image
  6. คลิกที่ลูกศรชี้ลงล่างในกรอบที่อยู่ใน Set the keyboard backlight action when running on battery และคลิกเพื่อทำการเลือกการดำเนินการที่ต้องการ.

   หมายเหตุ: ตัวเลือกของการดำเนินการ และเวลานี้จะเหมือนกันทั้งเมื่อทำงานด้วยแบตเตอรี่และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเสียบปลั๊กไฟ.