หมายเลข ID หัวข้อ : 00135474 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/11/2017

วิธีการเปิดหรือปิด Network Adapter

  ให้ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ทำการเปิดหรือปิดการทำงานของการ์ดเครือข่ายแบบไร้สาย หรือ แบบใช้สาย:

  1. คลิกที่ปุ่ม Start และ จากนั้น คลิกที่ Control Panel.
  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, คลิกที่ Network and Internet.
  3. ในหน้าต่างของ Network and Internet, คลิกที่ Network and Sharing Center.
  4. ในหน้าต่างของ Network and Sharing Center, ในซีกด้านซ้ายที่อยู่ใน Tasks, คลิกที่ Manage network connections.
  5. ในหน้าต่างของ Network Connections, คลิกเพื่อทำการเลือกการเชื่อมต่อของเครือข่ายที่ต้องการ และ จากนั้น ให้คลิกที่ปุ่มหนึ่งในต่อไปนี้:
   • ถ้าหากท่านต้องการจะเปิดการทำงานของ Network Adapter, บนแถบเมนู, คลิกที่ปุ่ม Enable this network device.
   • ถ้าหากท่านต้องการจะปิดการทำงานของ Network Adapter, บนแถบเมนู, คลิกที่ปุ่ม Disable this network device.

   หมายเหตุ: ถ้าหากมีพร็อมพ์ให้ใส่รหัสผ่านของแอดมินหรือ มีพร็อมพ์ของ User Account Control แสดงขึ้นมา, ให้พิมพ์รหัสผ่าน หรือ คลิกที่ Continue.